Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Telecom infrastructure works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Telecom infrastructure works
 
#1477273: IT system repair
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for supply material, equipment and construction for IT system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1477271: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for package GT27-2018: construction, supply material, equipment for improving for communication wire
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1477266: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for improving communication wire in Tan Thoi Nhat, Tan Hung Thuan and Dong Hung Thuan wards in district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1475753: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
17-5-2018
Bid for construction 10 underground cables in Ha Tinh province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1475749: Tank drain construction
Đăng ngày Posted:
17-5-2018
Bid for construction tank drain for grounding telecom cable on Nguyen Cong Hoan, Thanh Cong ,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1475745: Tank drain construction
Đăng ngày Posted:
17-5-2018
Bid for construction tank drain on Tran Hung Dao road, Dong Hoi city Quang Binh province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1475742: Network system construction
Đăng ngày Posted:
17-5-2018
Bid for package GT23-2018: construction, supply material equipment for network system of Tan Phu Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1474937: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
16-5-2018
Bid for construction underground cable of feeder 22kv of substation 110kv Bu Dang.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Bình Phước  
 
#1473371: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
15-5-2018
Bid for package CTDTT 18- 03: improving communication wire in Tan Thoi Nhi commune Hoc Mon district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1473368: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
15-5-2018
Bid for package CTDTT 18- 04: improving communication wire in Xuan Thoi Son, commune, Hoc Mon district .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008