Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Telecom infrastructure works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Telecom infrastructure works
 
#1530078: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction 13 underground cable in Dong Son, Thieu Hoa districts Thanh Hoa province. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1530075: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction 12 underground cable in Yen Dinh, Vinh Loc districts Thanh Hoa province. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1530072: Optical cable construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction infrastructure of optical cable for the project of house of staffs in Thanh Tri district phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1530066: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction infrastructure of BTS stations in Hai Phong city phase 1. Funding source: reinvestment and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1530061: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction infrastructure of BTS stations in Thai Binh province phase 1. Funding source: reinvestment and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1528884: Underground cable repair
Đăng ngày Posted:
17-7-2018
Bid for supply material and equipment and construction for non - power system, insurance service for repairing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1528876: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
17-7-2018
Bid for construction 13 underground cable in Phu My, Quy Nhon , Tay Son , Tuy Phuoc , Binh Dinh province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1528873: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
17-7-2018
Bid for construction 12 underground cable in An Nhon , Hoai An , Hoai Nhon, Phu Cat in Binh Dinh provinces.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1528871: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
17-7-2018
Bid for construction 9 underground cable in Huong Tra , Thua Thien Hue province. Funding source: Viettel .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1528866: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
17-7-2018
Bid for construction 8 underground cable in Phu Loc, Phu Vang districts., Thua Thien Hue province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008