Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1306197 Vietnam tenders
 
28700 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1306197 DS Đấu Thầu
28700 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#1631625: (Gia hạn) Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2019
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Quảng Ninh  
 
#1631622: MS01 - Cải tạo mua sắm trang thiết bị nội thất
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: MS01 - Cải tạo mua sắm trang thiết bị nội thất của Bệnh viện Đa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Phú Thọ  
 
#1631618: Gói thầu số 02A: Cứng hóa đường, cứng hóa kênh
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02A Cứng hóa đường, cứng hóa kênh (Phần vật
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1631616: Gói thầu số 02A: Cứng hóa đường, cứng hóa kênh
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02A Cứng hóa đường, cứng hóa kênh (Phần vật
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1631612: Gói thầu số 02A: Cứng hóa đường, cứng hóa kênh
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02A Cứng hóa đường, cứng hóa kênh (Phần vật
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1631610: Mua doanh cụ quân nhu năm 2018
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu; Mua doanh cụ quân nhu năm 2018 (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Gia Lai  
 
#1631608: Gói thầu số 4 Mua sắm doanh cụ
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 4 Mua sắm doanh cụ (Số thông báo: 20181136458 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đà Nẵng  
 
#1630369: Cung cấp tủ sắt cá nhân
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp tủ sắt cá nhân (Số thông báo: 20181130737 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1630368: Cung cấp thép tấm cán nguội CT3
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thép tấm cán nguội CT3 (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1630364: Gói thầu số 02 Mua bàn, ghế, tủ tài liệu văn phòng
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 Mua bàn, ghế, tủ tài liệu văn phòng (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Building materials - furniture
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008