Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262268 Vietnam tenders
 
28633 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262268 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#1586489: Bảo quản định kỳ thép tấm dự trữ
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo quản định kỳ thép
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Nghệ An  
 
#1586488: Mua sắm trang thiết bị nội thất
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1585574: Cung cấp và lắp đặt nội thất PGD Tân Mỹ
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất PGD Tân Mỹ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1585567: Cung cấp ống nhựa HDPE phục vụ sản xuất
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp ống nhựa HDPE phục vụ sản xuất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Quảng Ninh  
 
#1585564: Cung cấp sắt thép phục vụ sản xuất
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp sắt thép phục vụ sản xuất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Quảng Ninh  
 
#1584709: (Gia hạn) Gói thầu số 17 Cung cấp và lắp đặt nội thất
Đăng ngày Posted:
24-9-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 17 Cung cấp và lắp đặt nội
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Thuận  
 
#1584706: Mua sắm rèm cửa, trang thiết bị hội trường và dán decal
Đăng ngày Posted:
24-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm rèm cửa, trang thiết bị hội trường và dán decal của
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đăk Lăk  
 
#1584703: Mua vật liệu xây dựng
Đăng ngày Posted:
24-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua vật liệu xây dựng (Số thông báo: 20180941426 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đăk Lăk  
 
#1584698: Cung cấp nội thất đồ rời
Đăng ngày Posted:
24-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp nội thất đồ rời tầng 19 tháp A Tòa nhà EVN (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1583176: Gói số 2 Mua sắm thiết bị
Đăng ngày Posted:
21-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói số 2 Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20180938578 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Lâm Đồng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Building materials - furniture
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008