Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1529713: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply uniform for Hau Giang Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hậu Giang  
 
#1529708: Tea nursery supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 01: supply tea nursery
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1529703: Speciality motorbike materials supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply Speciality motorbike materials for units.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1529692: Supporting equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 03: supply supporting equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bạc Liêu  
 
#1529689: Supporting tools supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply supporting tools for Tan Hung District Military High Command.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Long An  
 
#1529686: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package DTPT-03: supply service for installation elevator for ILK building.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1529682: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 01: supply service for repairing ship 93018-KN.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Kiên Giang  
 
#1529678: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply service for organising tours in August 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1529672: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package NIPI-0100/18: supply service for organising seminar of 30th year of oil base exploitation. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1529667: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 03: supply service for guidance for using accounting software.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Tuyên Quang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008