Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1306196 Vietnam tenders
 
28700 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1306196 DS Đấu Thầu
28700 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1632035: Wastewater treatment system supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply and installation medical wastewater treatment system for Lai Chau Endocrine Centre. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1632030: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package 3: supply uniform for self-defence force. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1632025: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for sewing uniforms . Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1632022: Tool supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package 2 supply tool and speciality materials. Funding source: defence budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1632021: Signalling buoy replacing
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package PNPE – 04: replacing and supplying for signalling buoy by PE plastic on Kenh Te, rach Ong Lon,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1632015: Signalling buoy replacing
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package PNPE – 05: replacing and supplying for signalling buoy by PE plastic on Song Tien , Cu Lao Tay
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1632012: Speciality equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply speciality equipment for traditional martial. Funding source: state budget . Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1632001: Speciality equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply speciality equipment for Taekwondo. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1631998: Swimming pool supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply mobile swimming pools. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1631994: Service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply security service for Cao Ngan Thermal Power Co in 2018-2020. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008