Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1478574: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply service for hiring for industry sanitation service .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1478573: Rice seed supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply rice seed for Field Crops Research Institute (FCRI).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1478570: Repairing materials supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 32-18/DHNM – PVFCCo: supply material for repairing of KHVT 2018 for Phu My fertilizer plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478569: Pesticide supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply pesticide for Field Crops Research Institute (FCRI).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1478568: Paper supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply printing paper A4.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Long An  
 
#1478567: Ox sperm supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply imported ox sperm and materials for fertilization.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Thái Nguyên  
 
#1478563: Materials and chemical supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply material and chemical
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1478562: Metalware supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package HD15: supply metalware.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1478561: Materials supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package HD15: supply materials, garment accessories .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1478560: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply insurance service for the project of installation Recloser on MV gridline.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008