Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262268 Vietnam tenders
 
28633 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262268 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1586975: Wastewater processing system supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply and installation wastewater processing system , exhaust gas for Customs Verification Branch No 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1586971: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply uniform for communal police. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Trị  
 
#1586970: Technical equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 05HH-KFW8-LC: supply technical equipment for preservation zone. Funding source: KFW and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#1586967: Signboards supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 06HH-KFW8-LC: supply signboards. Funding source: KFW and counterpart fund. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#1586962: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package CNTT-0074/18: supply service for maintaining Datacenter system. Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1586960: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 1: supply service for testing equipment of Bac Ninh Power Co. Funding source: big repairing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Ninh  
 
#1586958: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply service for preventing electric cable fire at Ialy hydropower plant. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Gia Lai  
 
#1586954: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply service for repairing supersonic machine. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Trà Vinh  
 
#1586949: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 01: supply service for transporting mud. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1586948: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply service for anti-leakage for buildings of Vietsovpetro in 2018. Funding source: production capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008