Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262256 Vietnam tenders
 
28633 members
Mua sắm, dịch vụ khác
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262256 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Mua sắm, dịch vụ khác
 
#1586312: (Gia hạn) Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa (bao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1586311: (Gia hạn) Gói thầu số 2: Thuê dịch vụ vệ sĩ bảo vệ an ninh, trật tự và tài sản
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 2: Thuê dịch vụ vệ sĩ bảo vệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Nghệ An  
 
#1586310: (Gia hạn) Mua sắm hàng hóa bồi dưỡng
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm hàng hóa bồi dưỡng độc hại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1586309: (Gia hạn) Gói thầu số 01 Dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 01 Dụng cụ an toàn, dụng cụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#1586308: (Gia hạn) Gói thầu HH15 2018 Cung cấp biển tên cột bằng Decal các loại
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu HH15 2018 Cung cấp biển tên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Đăk Nông  
 
#1586307: (Gia hạn) Vật tư thay thế cho thiết bị hỗ trợ chống ăn mòn
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Vật tư thay thế cho thiết bị hỗ trợ chống
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1586306: Dịch vụ cung cấp, lắp đặt biển quảng cáo cho các đại lý của K+ trên toàn quốc
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo mời chào giá: Dịch vụ cung cấp, lắp đặt biển quảng cáo cho các đại lý của K+ trên toàn quốc. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1586305: Thuê dịch vụ khảo sát và đánh giá hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát và đánh giá hệ thống bảo vệ chống ăn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Quảng Ngãi  
 
#1586304: Trang phục chuyên môn
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang phục chuyên môn (Số thông báo: 20180946702 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#1586303: Trang bị hàng rào ngăn xe, biển báo, thanh cản xe
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị hàng rào ngăn xe, biển báo, thanh cản xe phục vụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share offers
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Miscellaneous
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008