Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Mua sắm, dịch vụ khác
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Mua sắm, dịch vụ khác
 
#1478365: (Gia hạn) Bộ quả cân chuẩn, cân điện tử
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành YCBG và gia hạn Hạn cuối nhận BG: Bộ quả cân chuẩn, cân điện tử
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478362: (Gia hạn) Xây dựng hướng dẫn lồng ghép BĐKH vào KH PTKT-XH quốc gia
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Xây dựng hướng dẫn lồng ghép BĐKH
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1478359: (Gia hạn) Mua trang cấp
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua trang cấp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478358: (Hủy thầu) Mua sắm dụng cụ an toàn và tờ rơi tuyên truyền
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo hủy mời thầu: Mua sắm dụng cụ an toàn và tờ rơi tuyên truyền phục vụ công tác SXKD năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1478356: (Hủy thầu) Thiết bị phục vụ an toàn
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo hủy mời thầu: Thiết bị phục vụ an toàn "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180522177 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Quảng Ninh  
 
#1478354: (Gia hạn) Mua trang thiết bị phục vụ đối tượng
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua trang thiết bị phục vụ đối tượng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1478350: Thuê dịch vụ trọn gói in ấn, lồng ấp thông báo cước tự động
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ trọn gói in ấn, lồng ấp thông báo cước tự động &
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1478347: Cung cấp dịch vụ gọi ra chăm sóc khách hàng và tư vấn dịch vụ cho khách hàng
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào giá cạnh tranh rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ gọi ra chăm sóc khách hàng và tư vấn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1478345: Mua tấm xúc tác cho lắp đặt bổ sung bộ khử Nox (SCR)
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua tấm xúc tác cho lắp đặt bổ sung bộ khử Nox (SCR) phục vụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1478343: Mua vật tư phục vụ sửa chữa theo KHVT 2018 cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa theo KHVT 2018 cho Nhà máy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share offers
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Miscellaneous
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008