Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1371142 Vietnam tenders
 
28804 members
Share offers
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1371142 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Share offers
 
#1696096: Quy Nhon Urban Lighting and Green Trees Park Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
18-2-2019
Auction: 312, 071 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 12,700 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Trung
Central
 
 
#1696093: Thanh Nien Media Group Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
18-2-2019
Auction: 4,800,000 shares, par value: 10,000 dong.share, starting price: 11,350 dong/.share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#1692336: Lilama 18 Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
12-2-2019
Auction: 1,408,730 shares, par value: 10,000 dong.share, starting price : 42,350 dong./share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#1692335: HanoiTourist Corporation shares auction
Đăng ngày Posted:
12-2-2019
Auction: 4,025,196 shares, par value: 10,000 dong.share. starting price: 760 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1691665: Dong Nai House Trading Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
01-2-2019
Auction: 959,040 shares, starting price: 38,800 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Nam
Southern
 
 
#1686547: Hanoi People’s Committee shares auction
Đăng ngày Posted:
24-1-2019
Auction: 438,600 share, par value: 10,000 dong./share, Starting price: 21,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1684869: Hanoi – Hung Yen 89 Beer Trading Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
22-1-2019
Auction: 300,000 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 7,600 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1677629: Ninh Binh Water Supply and Drainage Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
11-1-2019
Auction: 14,027,760 shares, par value: 10,000 dong/share., starting price: 17,968 dong./share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1664398: Tam Binh Construction Consulting Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
24-12-2018
Auction: 51,000 shares, par value: 10,000,000 dong, starting price: 23,441 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Nam
Southern
 
 
#1645223: Thac Mo Hydro Power Lake Exploiting Investment Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
30-11-2018
Auction: 140,000 shares, par value: 10,000 dong/.share, starting price: 11, 218 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
[1] 2 3 4 PHÍA SAU  Next Category
Mua sắm, dịch vụ khác
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008