Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1327007 Vietnam tenders
 
28735 members
Share offers
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1327007 DS Đấu Thầu
28735 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Share offers
 
#1645223: Thac Mo Hydro Power Lake Exploiting Investment Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
30-11-2018
Auction: 140,000 shares, par value: 10,000 dong/.share, starting price: 11, 218 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Nam
Southern
 
 
#1645222: An Giang Agriculture and Foods Import Export Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
30-11-2018
Auction: 3, 018, 750 share, par value: 10,000 dong/share., starting price: 11,384 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Nam
Southern
 
 
#1643929: TEKCAST Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
29-11-2018
Auction: 1,745,093 share, par values: 10,000 dong/share,. Starting price: 12,800 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1640193: Telecommunications Technical Services Joint Stock Company (TST) shares auction
Đăng ngày Posted:
26-11-2018
Auction: 1,575,000 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 35,855 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1640190: Northern Electric Equipment Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
26-11-2018
Auction: 2,323,616 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 11,780 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1640187: Anpha Hydropower Investment Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
26-11-2018
Auction: 19,255,222 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 10,200 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1633562: Viteco Telecom Techonology Joint Stock Co Shares Auction
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Auction: 765,000 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price :40, 789 dong/share .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1615113: Vinacomin – Waterway Transport Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
29-10-2018
Auction: 7,645.222 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 12.200 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1615107: Vinacomin - Housing and Infrastructure Co ltd shares auction
Đăng ngày Posted:
29-10-2018
Auction: 17, 868,600 share, par value: 10,000 dong/share, starting price: 10,800 dong/share .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1612578: Vietnam Construction and Import - Export Joint Stock Corp shares auction
Đăng ngày Posted:
25-10-2018
Auction: 94,010,175 shares, par value: 10.000 dong/share, starting price: 21,300 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Mua sắm, dịch vụ khác
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008