Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Consultants
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultants
 
#1529914: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 07: supply supervision service for construction Thao Chinh – Dai Nam – Nam Trieu road. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1529910: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 07: supply supervision service for construction Quang Lang – Duy Tien road connection Phu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1529908: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 7: supply supervision service for construction road in Phuc Tien – Van Tu communes. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1529904: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply supervision service for improving from km80 to km90; km92 to km94 on highway 12B in Hoa Binh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hoà Bình  
 
#1529899: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply supervision service for construction infrastructure for Nguc Kon Tum historic relic. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Kon Tum  
 
#1529898: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply supervision service for construction infrastructure for resettlement area 19ha in ward 10, Vung Tau
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1529894: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply supervision service for construction road from hamlet 6 in Lam Trach commune to hamlet 2 Phuc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Quảng Bình  
 
#1529890: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply supervision service for improving from km121+700 to km127+00 on highway 80 in Kien Giang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Kiên Giang  
 
#1529888: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 04: supply supervision service for package 03 of upgrading road DT971 (from highway 80 to Hon
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Kiên Giang  
 
#1529883: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 05: supply supervision service for package 01 of construction road of Chung Bau canal in Tan Hiep
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Kiên Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tuyển tư vấn
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008