Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1305969 Vietnam tenders
 
28699 members
Consultants
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1305969 DS Đấu Thầu
28699 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultants
 
#1632094: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply consulting service for auditing the completed project of improving from km18 to km20 on highway
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1632062: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package BD:3-TV:4: supply consulting service for supervision for construction for bridges and sewers for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1632058: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply consulting service for surveying for planning for feasibility study for the project of collection
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1632053: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package 1 supply consulting service for planning for feasibility study for the project of strengthening for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1632050: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply consulting service for working draw design and estimation for repairing for An Nhon Tay primary
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1632046: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply consulting service for planning for working draw design – estimation for head office of BIDV- Quy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1632042: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply consulting service for survey for planning for technical economic report for upgrading for substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1632040: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package TV 01.2018 supply consulting service for planning for working draw design and estimation for the
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1630865: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 10 – 18GS.DTXD: supply supervision service for construction loop of feeder 472E1.36 and feeder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1630859: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for supply supervision service for the project of upgrading road and drainage system in Dinh Cong ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tuyển tư vấn
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008