Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Consultants
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultants
 
#1478410: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 02-TVGS: supply supervision service for package 01-XL of construction Ha Linh bridge in Huong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Tĩnh  
 
#1478408: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 6: supply supervision service for upgrading medical centre in Xuyen Moc district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1478403: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply supervision service for construction Thanh Loi residential area in Vu Ban district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Nam Định  
 
#1478401: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply supervision service for upgrading internal road D4A, D8A
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Gia Lai  
 
#1478397: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 01: supply consulting service for detailed technical design,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Sơn La  
 
#1478395: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 01: supply consulting service for survey and general plan of Tac Tinh tourist area.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Lai Châu  
 
#1478391: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 01: supply consulting service for detailed technical design,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hải Dương  
 
#1478389: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply consulting service for detail planning and placing landmark of road connecting ring road No 5 via
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hưng Yên  
 
#1478385: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bến Tre  
 
#1478382: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Thanh Hoá  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tuyển tư vấn
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008