Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262256 Vietnam tenders
 
28633 members
Consultants
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262256 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultants
 
#1587073: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 08: supply supervision service for construction of package 12, 13, 14 of upgrading infrastructure for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Sóc Trăng  
 
#1587072: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package C1-SONLA-CS1: supply supervision service for construction, establishing Emergency
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Sơn La  
 
#1587071: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 01: supply supervision service for construction bridge and road from highway 2 to relic of ministry
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Tuyên Quang  
 
#1587070: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply supervision service for construction Dinh Phuoc primary school. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bình Dương  
 
#1587069: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 3: supply supervision service for upgrading LV gridline behind substations in Trang Dai, Tan Hiep,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Đồng Nai  
 
#1587067: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 3: supply supervision service for upgrading LV, MV gridline and substations in Trang Dai ward in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Đồng Nai  
 
#1587065: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package DB:5-TV:4.1: supply supervision service for package DB:5-XD:1 of component No 5 of bridge in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Nghệ An  
 
#1587064: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package LC:4-TV:4.1: supply supervision service for package LC:4-XD:1 of component No 4 of bridge in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Nghệ An  
 
#1587062: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 9: supply supervision service for construction and installation equipment for resettlement area in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Thanh Hoá  
 
#1587059: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply supervision service for package 1, 2 of construction Dien Bien Phu extension road (from Lam Van
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bình Định  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tuyển tư vấn
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008