Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1305934 Vietnam tenders
 
28698 members
Tuyển tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1305934 DS Đấu Thầu
28698 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tuyển tư vấn
 
#1631186: Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1631184: Giải pháp quản trị và vận hành Fanpage Vietcombank
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giải pháp quản trị và vận hành Fanpage Vietcombank (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1631181: Gói thầu số 10-18GS.ĐTXD Giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10-18GS.ĐTXD Giám sát thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1631179: Giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20181132865 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1631176: (Gia hạn) Kiểm định dàn mái không gian nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Kiểm định dàn mái không gian nhà ga T1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1631174: (Điều chỉnh) Tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Sóc Trăng  
 
#1631171: (Gia hạn) Gói 3 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói 3 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Đà Nẵng  
 
#1631167: (Gia hạn) Gói 9 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói 9 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Đà Nẵng  
 
#1631164: Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cao Bằng  
 
#1631157: Tư vấn giám sát
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát (Số thông báo: 20181132808 - 00. Thời điểm đăng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Civil construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Consultants
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008