Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Tuyển tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tuyển tư vấn
 
#1478108: (Gia hạn) Đánh giá đầu tư và chi tiêu công cho BĐKH (CPEIR) tại 05 tỉnh Tây nguyên
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Đánh giá đầu tư và chi tiêu công cho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1478099: (Gia hạn) Đánh giá đầu tư và chi tiêu công cho BĐKH và tập huấn CPEIR
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Đánh giá đầu tư và chi tiêu công cho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1478096: (Gia hạn) Xây dựng hướng dẫn lồng ghép BĐKH
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Xây dựng hướng dẫn lồng ghép BĐKH
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1478094: (Gia hạn) Đánh giá đầu tư và chi tiêu công cho BĐKH
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Đánh giá đầu tư và chi tiêu công cho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1478092: Đánh giá tác động của các hoạt động XD năng lực
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thư mời gửi đề xuất số: RFP-1879-MPI043
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1478082: (Gia hạn) Đánh giá đầu tư và chi tiêu công cho BĐKH
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Đánh giá đầu tư và chi tiêu công cho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1478078: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1478073: Tư vấn khảo sát địa hình phục vụ lập dự án đầu tư
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình phục vụ lập dự án đầu tư
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Ninh Thuận  
 
#1478070: Khảo sát, lập BCKTKT, kế hoạch bảo vệ môi trường
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập BCKTKT, kế hoạch bảo vệ môi trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Ninh  
 
#1478067: Khảo sát, lập BCKTKT, kế hoạch bảo vệ môi trường
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập BCKTKT, kế hoạch bảo vệ môi trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Civil construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Consultants
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008