Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262256 Vietnam tenders
 
28633 members
Tuyển tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262256 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tuyển tư vấn
 
#1586080: (Điều chỉnh) KT-13: Kiểm toán công trình
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: KT-13: Kiểm toán công trình (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1586063: (Gia hạn) Thuê đơn vị tư vấn để thực hiện các công việc
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Thuê đơn vị tư vấn để thực hiện các
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Ngãi  
 
#1586062: (Gia hạn) CT3-TV20 Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự toán Khu Tái định cư An Bình
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: CT3-TV20 Tư vấn khảo sát, thiết kế lập
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1586057: (Hủy thầu) Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo hủy mời thầu: Gói thầu số 3 Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát khảo sát xây dựng (giai đoạn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1586054: (Hủy thầu) Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo hủy mời thầu: Gói thầu số 3 Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát khảo sát xây dựng (giai đoạn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1586052: (Hủy thầu) Điều tra, khảo sát, quan trắc
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo hủy mời thầu: Điều tra, khảo sát, quan trắc trắc lấy mẫu đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1586050: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - TDT
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - TDT (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hưng Yên  
 
#1586049: Khảo sát, xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Đăk Lăk  
 
#1586047: Tư vấn giám sát xây lắp, lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát xây lắp, lắp đặt thiết bị (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hải Dương  
 
#1586045: Gói thầu số 7 Kiểm toán
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7 Kiểm toán (Số thông báo: 20180947425 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Yên Bái  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Civil construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Consultants
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008