Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Tuyển tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tuyển tư vấn
 
#1530056: (Điều chỉnh) TV8: Khoan khảo sát địa chất
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: TV8: Khoan khảo sát địa chất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530054: (Điều chỉnh) TV2: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: TV2: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530051: (Điều chỉnh) TV1: Tư vấn quản lý dự án
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: TV1: Tư vấn quản lý dự án
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530043: (Gia hạn) Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn BCNCKT
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2: Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1530037: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bắc Ninh  
 
#1530034: Tư vấn lập định mức, đơn giá xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập định mức, đơn giá xây dựng công trình cho các đường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Ninh  
 
#1530030: 02/ĐB-CVC: Cắm mốc, đo đạc xác định diện tích đất
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 02/ĐB-CVC: Cắm mốc, đo đạc xác định diện tích đất và lập trích đo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bình Phước  
 
#1530028: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bắc Ninh  
 
#1530018: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bắc Ninh  
 
#1529962: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bắc Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Civil construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Consultants
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008