Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1306196 Vietnam tenders
 
28700 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1306196 DS Đấu Thầu
28700 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1632222: Infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package XLHTX 02-HT: construction infrastructure for Huong Trang cooperative. Funding source: IDA.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1632217: Head office construction
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for construction head office of Hai Chau district branch. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1632213: Head office upgrade
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for upgrading head office at No 35 Tran Phu . Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1632210: Green trees system construction
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for construction green trees system for the project of construction technical infrastructure of land lots of C14
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1632208: Culture house construction
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package 2: construction culture house in hamlets 6 -8 in Van Vo commune, Chuong My district, Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1632207: Building repair
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for repairing building H1 at No 258 Nguyen Trai District 1, HCM city. Funding source: state budget . Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1631001: Works improve-bid cancel
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
PMU of Fresh Water and Sustainable Rural Environment Sanitation for Children announced to cancel the bid for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1630989: Student room repair
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for repairing student’s room and supplementary works of Building S6 of Faculty of international at area A of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1630986: Secondary school repair
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for repairing To Vinh Dien Secondary School. Funding source: state budget . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1630980: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for construction and fire fighting equipment for Le Ngoc Han secondary school. Funding source: state budget .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008