Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1478176: Urban infrastructure improve
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for improving urban infrastructure in Lang Thuong ward 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1478175: Sedimentation tank improve-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for improving outside sedimentation tank , office roof
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478166: School construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 04XL: construction Xuan Quang 2 kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Phú Yên  
 
#1478164: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for construction technical infrastructure of land use right auction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1478163: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 02: construction secondary school in Kim Quan commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1478162: Meeting hall construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for construction meeting hall C
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1478151: Milk cow farm construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for +package 1; construction springer cow cage and hole shelter for Tuyen Quang milk cow farm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478150: Infection control ward construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for construction and supply equipment for infection control ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1478149: Head office construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for construction interior and exterior work for head office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1478148: Head office construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for repairing head office of Hanoi Foreign Affairs Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008