Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1530060: Working building construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for repairing working building of Dak O power group. Funding source: SPC. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bình Phước  
 
#1530055: Warehouse improve
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for improving field in warehouse WEC. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cà Mau  
 
#1530050: Warehouse improve
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for improving warehouse C14, field behind cooling tower, road to Demi group. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cà Mau  
 
#1530045: Workshop upgrade
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for upgrading puppet workshop and performance practising room. Funding source: state budget . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1530038: Working building repair
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for repairing 4- storey working building of sub- institute of foodstuff industry in HCM city. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530035: Turbine foundation construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for painting turbine foundation of generator of 2nd and 3rd floor of Vung Ang 1 Thermal Power Plant. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Tĩnh  
 
#1530029: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction technical infrastructure of land auction area in Phuc Hau 2 hamlet , Duc Tu commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1530027: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 02: construction and installation equipment for technical infrastructure of land use right auction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1530019: Secondary school repair
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for repairing Truong Van Ngu secondary school. Funding source: state budget . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530014: School upgrade
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for upgrading Hoang Oanh kindergarten, Dien Bien primary school, Long Toan secondary school. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008