Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262268 Vietnam tenders
 
28633 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262268 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1587170: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu; Xây lắp (Số thông báo: 20180950074 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Điện Biên  
 
#1587169: Phòng cháy chữa cháy
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu; Phòng cháy chữa cháy (Số thông báo: 20180950230 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Gia Lai  
 
#1587168: Gói thầu số 04XL: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 04XL: Thi công xây lắp công trình: san nền, xây dựng cổng,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Phú Yên  
 
#1587167: Gói thầu số 08 Làm hàng rào bảo vệ và hệ thống
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 08 Làm hàng rào bảo vệ và hệ thống đường hành lang (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bắc Giang  
 
#1587164: Thi công xây lắp khối 04 phòng học
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp khối 04 phòng học (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cần Thơ  
 
#1587163: Thi công xây lắp khối 06 phòng học
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp khối 06 phòng học (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cần Thơ  
 
#1587161: Thi công xây dựng công trình: Nhà Văn Hóa xã Quảng Sơn
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Nhà Văn Hóa xã Quảng Sơn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Đăk Nông  
 
#1587158: Thi công xây dựng trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang; Hạng mục:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Đăk Nông  
 
#1587156: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20180950132 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Bình  
 
#1587147: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20180950122 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Bình  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008