Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1478083: Khu dân cư mới Nam Tiến
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu thuộc dự án: Khu dân cư mới
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bắc Giang  
 
#1478081: Đầu tư xây dựng khu dân cư
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển gói thầu thuộc dự án: Đầu tư xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Dương  
 
#1478052: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1478051: Gói thầu XD-03
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XD-03: Xây dựng nhà giáo viên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1478050: Thi công xây mới và cung cấp thiết bị
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây mới và cung cấp thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1478049: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1478048: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1478047: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1478044: Xây lắp hạ tầng
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp hạ tầng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1478043: Cải tạo xây dựng
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải tạo xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008