Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1529614: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Trị  
 
#1529611: Phòng học và phòng nội trú giáo viên theo hình thức lắp ghép
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Phòng học và phòng nội trú giáo viên theo hình thức lắp ghép
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Bình  
 
#1529605: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa nhà khoa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Phú Thọ  
 
#1529598: Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Long An  
 
#1529594: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hoà Bình  
 
#1529588: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hoà Bình  
 
#1529586: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
#1529581: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
#1529579: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
#1529575: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008