Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1305934 Vietnam tenders
 
28698 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1305934 DS Đấu Thầu
28698 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1631134: Water factory upgrade-bid extend
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 06: upgrading clean water factory in Duc My commune, Cang Long district. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1631129: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 01: construction distribution water pipeline, service and gauge in Huu Hoa commune ( Huu Le,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1631127: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 05; construction distribution water pipeline, service and gauge in Ta Thanh Oai commune ( Nhan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1631121: Riverbank construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for construction landslide on Bo Ta of Ca Lo river in Thuy Huong and Gia Huong hamlets, Phu Cuong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1631118: Canal upgrade
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package DATP2-XL3/TL;GT/2018: upgrading canal, pumping station and road. Funding source: ADB.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1631117: Canal upgrade
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package DATP1-XL2/TL/2018: upgrading Song Tri canal and branches of canal N2 Song Rac. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1629392: Wastewater treatment system construction
Đăng ngày Posted:
14-11-2018
Bid for package XL 01/2018: construction, supply equipment and materials for wastewater treatment system of Hai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hải Phòng  
 
#1629391: Sewer gate construction
Đăng ngày Posted:
14-11-2018
Bid for construction 6 sewer gates on dyke 418 in Phu Hoa hamlet, Phu Khanh commune. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1629381: Riverbank construction-bid cancel
Đăng ngày Posted:
14-11-2018
Hanoi Agriculture and Rural Development Work Investment & Construction PMU announced to cancel the bid for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1629380: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
14-11-2018
Bid for construction Nuoc Lang irrigation system in Dak Lanh hamlet, Mang But commune. Funding source: ODA.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008