Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1530231: Water supply system improve
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for improving water supply system, irrigation dam and canal system in Nam Lau hamlet, Xin Chai commune,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Giang  
 
#1530228: Water supply system improve
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for improving water supply system in Phinh Giang commune. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Điện Biên  
 
#1529907: Water supply system improve
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for improving water supply system in Pu Nhi commune. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1529903: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction water supply system in A Pa Chai hamlet, Sin Thau commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1529902: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction water supply system in Ta Mieu hamlet, Sin Thau commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1529896: Pumping station improve
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 1: upgrading Xuan Lai pumping station. Funding source: depreciation capital and commercial loan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1529895: Irrigation system construction-bid cancel
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Song Ma district Investment and Construction PMU announced to cancel the bid for construction Irrigation system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1529891: Drain construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction drain in Tao Khe – hamlet from Day dyke to Dinh Lang. Funding source: state budget .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1529886: Drain construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction drain of section Km174+648 - Km174+682(P), Km175+767 - Km175+848(T), Km176+327 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1529885: Dyke upgrade
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 08: upgrading from km0 to km1 of Doi Thanh dyke. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008