Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-1-2019
Home New Control Panel Login
 
  1355547 Vietnam tenders
 
28782 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1355547 DS Đấu Thầu
28782 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1681949: Wharf improve
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for improving asphalt concrete of wharf. Funding source: Equity capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1681948: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for package 03: construction water supply system. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đà Nẵng  
 
#1681945: Spillway improve
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for improving hydro mechanical equipment of spillway No 1, 2 of Nui Coc lake. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1681939: Canal system improve
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for construction main canal system of Go Mieu lake. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1681937: Dyke and embankment improve
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for package 01: improving dyke and embankment in 2018. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1681936: Canal system improve
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for construction Rung Chua canal and dam system. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1681933: Canal construction
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for construction Hon Oi canal and dam in Quang Hien commune. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1681861: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for package 01 upgrading Nhan Hue pumping station In Chi Linh town. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1681856: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for package 01 upgrading DEo Nga pumping station in Kinh Mon district. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1681855: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for package 01 upgrading Pham Menh pumping station in Kinh Mon district Funding source: state budget ,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008