Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1478230: Wharf dredge-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for dredging water area of wharf 22B Ngo Quyen, Hai Phong. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hải Phòng  
 
#1476942: Water supply system construction-bid exchange
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for construction water supply system in La Cua market in Hiep Hoa commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Long An  
 
#1476940: Water tank construction
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for construction Ta Pan water tank to supply water for Lung Puc, Lung Cang, Lung Chau hamlets in Phong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Giang  
 
#1476936: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for construction water supply system in Tam Hiep, Tan Hiep communes, Yen The district. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bắc Giang  
 
#1476932: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for construction water supply system in Kham Lang, Chu Dien, Phuong Son communes, Luc Nam district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bắc Giang  
 
#1476929: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for construction water supply system in Hong Giang commune, Luc Ngan district. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bắc Giang  
 
#1476926: Wastewater treatment plant construction
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for package 01: construction wastewater treatment plant for Nhon Trach 2 industrial zone. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đồng Nai  
 
#1476913: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for supply materials and construction for moving for water system for improving slope on Pham Van Chi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1476907: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for construction fresh water system for warehouse K5./CKT. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Phú Thọ  
 
#1476904: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for construction water supply system for warehouse K65/CKT, dBB1/e741 – Dien Bien military high command.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Phú Thọ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008