Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1305934 Vietnam tenders
 
28698 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1305934 DS Đấu Thầu
28698 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1631162: Lắp đặt mô hình thử nghiệm đồng hồ cơ đa tia thông minh DN15
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lắp đặt mô hình thử nghiệm đồng hồ cơ đa tia thông minh DN15
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Tiền Giang  
 
#1631161: Cung cấp Poly Aluminium Chloride và thuốc tím
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp Poly Aluminium Chloride và thuốc tím (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hải Phòng  
 
#1631155: Gói thầu số 1 Cung cấp 03 cụm Bơm nước Q=150m3, Hđ=200m
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 1 Cung cấp 03 cụm Bơm nước Q=150m3, Hđ=200m (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Quảng Ninh  
 
#1631151: Mua ống HDPE
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Mua ống HDPE (Số thông báo: 20181123539 - 00. Thời điểm đăng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1631148: Gói thầu số 02 Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 02 Thi công xây lắp (Số thông báo: 20181132860 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Bắc Kạn  
 
#1631144: Xây dựng các hạng mục công trình
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng các hạng mục công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Gia Lai  
 
#1631110: Gói thầu số 01 Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 01 Xây lắp công trình (Số thông báo: 20181132851 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
#1631106: Gói thầu số 15 - Kênh và công trình trên kênh chính
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 15 - Kênh và công trình trên kênh chính đoạn từ -K23+800-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Tây Ninh  
 
#1631102: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20181133276 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
#1631097: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20181133248 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008