Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1530177: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thủy công
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hải Dương  
 
#1530176: San nền, mương thoát nước, nước sinh hoạt
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: San nền, mương thoát nước
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Quảng Nam  
 
#1530174: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (Bao gồm hạng mục chung)
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 04: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nam  
 
#1530172: Thi công xây lắp công trình Nạo vét rạch Cái Tắc
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại An Giang  
 
#1530171: (Gia hạn) Gói thầu số 05: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại An Giang  
 
#1530170: (Hủy thầu) Xây lắp + hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo hủy mời thầu: Xây lắp + hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Sơn La  
 
#1530167: (Gia hạn) Gói thầu số 03: Thi công nạo vét hạ lưu cống Đá Bạc
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cà Mau  
 
#1530160: (Đính chính) Nạo vét, sửa chữa tấm đan hệ thống thoát nước các tuyến đường
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo đính chính tên gói thầu: Nạo vét, sửa chữa tấm đan hệ thống thoát nước
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Bình Phước  
 
#1530158: Gói thầu số 13A: Phần khối lượng còn lại của gói thầu số 13 Đê bao
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 13A: Phần khối lượng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530157: Xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008