Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1477544: 01.XL: Nâng cấp mương tưới tiêu nội đồng
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 01.XL: Nâng cấp mương tưới tiêu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Tĩnh  
 
#1477543: Thi công xây dựng công trình: Đường cặp kênh
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Long An  
 
#1477542: Nâng cấp, sửa chữa kênh mương cấp II thôn Thanh Liêm 1
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa kênh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Quảng Bình  
 
#1477541: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng hệ thống xử lý nước
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đà Nẵng  
 
#1477540: Gói 1: Toàn bộ chi phí xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Toàn bộ chi phí
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Lâm Đồng  
 
#1477539: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Quảng Ninh  
 
#1477538: Gói thầu số 8: Gia cố cửa ngoài cống Xuân Quan
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 8: Gia cố cửa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hải Dương  
 
#1477537: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Bắc Kạn  
 
#1477536: Gói thầu số 16 - Thi công Nạo vét ao, hồ, kênh mương PCCC
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 16 - Thi công Nạo vét
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đồng Tháp  
 
#1477535: Mương thoát nước nội bộ
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mương thoát nước nội bộ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Bình Định  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008