Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1306181 Vietnam tenders
 
28700 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1306181 DS Đấu Thầu
28700 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1631053: Substation construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for restoring TC C41 of substation E10.7 Thach That by MC cabinets of substation E1.15 Sai Dong. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1631050: Optical cable network construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for construction optical cable network GPON for developing subscribers in Thu Dau Mot city. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#1631044: MBA replacing
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 1: replacing MBA T1 25MVA of substation 110kv E10.7 Thach That. Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1631042: Gridline and substation construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 3.1: construction LV, MV gridline and substations in Xin Man district. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1631039: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for construction gridline 22kV and substation 800kVA-22/0.4kV. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại  
 
#1631032: Grid construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 10: construction grid 110kv for the project of road connection road 70 crossing Hoa Binh ditch in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1631030: Grid construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for repairing grounding system at positions No 57, 58, 76 of grid 220kv Cau Bong – Binh Tan . Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1631028: Grid construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for disposing anti – flood of pillar 105A of grid 220kv Rach Gia – O Mon. Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1631017: Grid construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 8 construction phase of grid 110kv Long An 2 – 171 – 7 Long An . Funding source: investment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1631014: Electricity meter construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package CPC – NT- KH – W05 –Dot2.2: construction and installation electricity meter and power network
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Trung
Central
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008