Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1478133: Power work construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 5: construction feeder 110kv to Dai Loc of substation 500kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1478129: Substation architectural repair
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for repairing architectural of substation 110kv Ha Tu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1478126: Gridline improve-bid cancel
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Tien Giang Power Co announced to cancel the bid for improving gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Tiền Giang  
 
#1478125: Grid construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for construction, supply material equipment and insurance service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478124: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 05\18XL: construction 02feeders 478E1.23, 484E1.23
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1478123: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 06\18XL: construction feeder 474E1.23 connection
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1477269: Substation construction-bid cancel
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Thu Thiem Power Co announced to cancel the bid for construction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1477268: Substation construction
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for construction substation 2,000kVA and MV gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Nai  
 
#1477267: Substation construction
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for construction 15 public substations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1477262: Substation repair
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for package 8: repairing distribution substation 220kv.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008