Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1530175: Underground cable construction-bid cancel
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Viettel Network Corp announced to cancel the bid for construction 13 underground cable in Dong Son, Thieu Hoa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1530169: Substation construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction and installation substation 560kVA and MV gridline for the head office of Dien Bien Customs
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại  
 
#1530166: Substation construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 05 DTXD 2018 XL: improving Van Nam 1 substation and construction operation building and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1530164: Substation construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package CPC – NCS.CuJut-W01: supply materials and construction for upgrading capacity of substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1530162: Power system construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for construction and equipment for power system for industrial zone in Go Cong Dong district Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Tiền Giang  
 
#1530159: IT system repair
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply material, equipment and construction for repairing for IT system . Funding source: big repair .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530154: Gridline construction-bid cancel
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Nhon Trach Power Branch announced to cancel the bid for construction MV gridline for producing agriculture in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Nai  
 
#1530152: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply equipment and materials and construction gridline 35kV, 22kV, 0.4kV and meters in Bac Tra My
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Nam  
 
#1530149: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply material, equipment and construction for improving LV gridline , public lighting stations and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530148: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 02: construction anti – overload of gridline in An Hoa commune, Bien Hoa city Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Nai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008