Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262268 Vietnam tenders
 
28633 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262268 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1587141: Substation upgrade-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply material, equipment and construction for the projects:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1587140: Substation improve
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply equipment and upgrading substations of Coc Thanh pumping station, Vinh Tri, Co Dam. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Nam Định  
 
#1587138: Substation construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package GT35 - 2018: upgrading substation and LV gridline. Funding source: investment & construction.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1587136: Substation repair
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for repairing substation 22/10kv for production of Thai Nguyen Zinc Electrolysis Factory . Bidding document
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thái Nguyên  
 
#1587135: Substation construction
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 06 – XL: improving 02 substations on lane 1 Phan Dinh Giot street, Phuong Liet, Thanh Xuan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1587133: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for construction power supply system in Khau Khit hamlet, Trieu Nguyen commune. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cao Bằng  
 
#1587132: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 31: construction and installation equipment for gridline for supply of power in Tan Hung commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Tiền Giang  
 
#1587130: Grid construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 1: construction MV grid of feeder of substation 110 22kv Hong Dan, Bac Lieu. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bạc Liêu  
 
#1587128: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply equipment and construction gridline 22kV from Tien Trung 110kV substation to gridline 478 E8.1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hải Dương  
 
#1587127: Grid construction
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for upgrading grid for double circuit of feeder 374 & 478 E3.4 for anti – overload of feeder 473E3.14 Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Nam Định  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008