Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1305934 Vietnam tenders
 
28699 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1305934 DS Đấu Thầu
28699 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1630844: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Thái Bình  
 
#1630838: Gói thầu số 04 Hạ ngầm đường dây
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04 Hạ ngầm đường dây 0,4kV và cải tạo hệ thống
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Quảng Ninh  
 
#1630833: Gói thầu số 2: Lắp đặt máy biến áp
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2 Lắp đặt máy biến áp (Số thông báo: 20181130381 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Lạng Sơn  
 
#1630826: Gói thầu số 5: Toàn bộ phần Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5 Toàn bộ phần Xây lắp công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1630820: Gói thầu số 11: Cấp điện ngoài nhà
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11 Cấp điện ngoài nhà (Số thông báo: 20181132406 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Quảng Ninh  
 
#1630815: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình cung cấp thiết bị và hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hưng Yên  
 
#1630811: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng đường dây điện 0.4kV cấp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hưng Yên  
 
#1630798: XL-02: Thi công lắp đặt trạm biến áp
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL-02: Thi công lắp đặt trạm biến áp 150 KVA + điện mạng ngoài +
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Long An  
 
#1630794: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Quảng Ninh  
 
#1630792: (Gia hạn) Thi công xây lắp, đền bù GPMB và thi công các hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Thi công xây lắp, đền bù GPMB và thi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Sơn La  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008