Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1529795: Gói 2 - Thi công xây dựng ĐD trung hạ thế
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 2 - Thi công xây dựng ĐD trung hạ thế và TBA xóa hộ câu phụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại An Giang  
 
#1529791: Gói thầu số 02: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đồng Nai  
 
#1529787: (Hủy thầu) Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo hủy mời thầu: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180703144 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đồng Nai  
 
#1529775: (Gia hạn) Thi công xây lắp Hạng mục
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Thi công xây lắp Hạng mục “Tuyến cáp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1529773: (Hủy thầu) Xây dựng 13 tuyến cáp ngầm
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo hủy mời thầu: Xây dựng 13 tuyến cáp ngầm trên địa bàn huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1529767: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị phần điện
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị phần điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hải Dương  
 
#1529763: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hải Phòng  
 
#1529750: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Cấp điện 3 thôn Say Sáng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Lào Cai  
 
#1529719: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị: Cấp điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Lào Cai  
 
#1529716: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Cấp điện thôn Sín Chải, xã
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Lào Cai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008