Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1477839: (Hủy thầu) Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo hủy mời thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Tiền Giang  
 
#1477836: (Hủy thầu) Gói thầu 03.TC-TTH3(B1)_ĐRL: Thi công trung tu
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo hủy mời thầu: Gói thầu 03.TC-TTH3(B1)_ĐRL: Thi công trung tu "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1477832: (Gia hạn) Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB và mua bảo hiểm cho công trình
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1477827: (Gia hạn) Goi 5: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Goi 5: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1477820: TCTT 18-02: Thi công trồng trụ, gia cố bê tông móng trụ năm 2018
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: TCTT 18-02: Thi công trồng trụ, gia cố bê tông móng trụ năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1477816: Cung cấp vật tư, thi công xây lắp và mua bảo hiểm phần chuyên điện
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư, thi công xây lắp và mua bảo hiểm phần chuyên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1477804: Cung cấp hàng hóa và thi công lắp đặt
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp hàng hóa và thi công lắp đặt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1477801: Thi công xây lắp công trình SCL ĐZ 0,4kV sau TBA Lâm Sản
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình SCL ĐZ 0,4kV sau TBA Lâm Sản
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Sơn La  
 
#1477797: Gói thầu số 1: Xây lắp DM SCL 2018 Sửa chữa các trạm biến áp
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp DM SCL 2018 Sửa chữa các trạm biến áp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Ninh  
 
#1477794: Xây lắp DM SCL 2018: Đường dây 0,4kV sau các TBA Tiền An 3
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp DM SCL 2018: Đường dây 0,4kV sau các TBA Tiền An 3,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008