Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262256 Vietnam tenders
 
28633 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262256 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1587172: Thi công Công trình Sơn kẻ nền Turbine máy phát tầng 2 và 3
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công Công trình Sơn kẻ nền Turbine máy phát tầng 2 và 3 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Tĩnh  
 
#1587171: Gói thầu số 02 Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 02 Thi công xây lắp (Số thông báo: 20180950159 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đồng Nai  
 
#1585791: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “XDM và PTL 08 trạm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1585787: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trìnhXây dựng mới và phát
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1585709: Gói thầu 39_2018 Cải tạo xây lắp nhà xưởng
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 39_2018 Cải tạo xây lắp nhà xưởng, hệ thống điện,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1585707: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Trung tâm Viettel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1585698: Gói thầu số 02 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt trạm biến áp
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt trạm biến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1585695: Thi công xây dựng + chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng + chi phí hạng mục chung (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1585693: (Hủy thầu) Gói 06 Hoàn trả mặt bằng
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo hủy mời thầu: Gói 06 Hoàn trả mặt bằng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20171122574 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1585690: (Hủy thầu) Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
25-9-2018
Thông báo hủy mời thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20180921759 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008