Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-1-2019
Home New Control Panel Login
 
  1355547 Vietnam tenders
 
28782 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1355547 DS Đấu Thầu
28782 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1681911: Gói thầu 11TC.SCL2019 Cung cấp VTTB và thi công sửa chữa hệ thống tiếp địa
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 11TC.SCL2019 Cung cấp VTTB và thi công sửa chữa hệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1681907: XL2019-01 Thi công xây lắp công trình: Nâng cấp, cải tạo lộ 374E10.2 giai đoạn 1
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL2019-01 Thi công xây lắp công trình: Nâng cấp, cải tạo lộ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1681904: Gói XL số 4 Thi công 02 hạng mục SCL lưới điện trung áp khu vực huyện Mèo Vạc
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói XL số 4 Thi công 02 hạng mục SCL lưới điện trung áp khu vực
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Giang  
 
#1681897: Gói XL số 3 Thi công các hạng mục SCL lưới điện trung áp
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói XL số 3 Thi công các hạng mục SCL lưới điện trung áp khu vực
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Giang  
 
#1681893: Gói XL số 7 Thi công các hạng mục SCL lưới điện trung áp
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói XL số 7 Thi công các hạng mục SCL lưới điện trung áp khu vực
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Giang  
 
#1681890: Gói XL số 1 Thi công các hạng mục SCL lưới điện trung áp
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói XL số 1 Thi công các hạng mục SCL lưới điện trung áp khu vực
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Giang  
 
#1681885: Vận hành điện chiếu sáng đô thị năm 2019
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vận hành điện chiếu sáng đô thị năm 2019 (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Lai Châu  
 
#1681884: (Hủy thầu) Gói thầu 11TC.SCL2019 Cung cấp VTTB và thi công sửa chữa
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Thông báo hủy mời thầu: Gói thầu 11TC.SCL2019 Cung cấp VTTB và thi công sửa chữa hệ thống tiếp địa cột
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1681881: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20190129346 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Cần Thơ  
 
#1681874: Gói thầu số 01 xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Xây lắp công trình Di chuyển hạ ngầm hệ thống điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008