Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1305934 Vietnam tenders
 
28698 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1305934 DS Đấu Thầu
28698 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1631109: Road repair
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for repairing Sen Hong road ( road leading to Tan Quy bus station ). Funding source: state budget . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1631103: Road repair
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 2: repairing Can Tho – Xuan Quang road in Ung Hoa district. Funding source: state budget .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1631094: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for upgrading road and drainage system in Dinh Cong ward. Funding source: state budget . Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1631093: Road construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for improving road and drainage system on Lane 336 on Nguyen Trai road. Thanh Xuan Trung ward. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1631087: Road construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 06: construction Gom road in Southern at Phu Nghia industrial zone to highway 6 ( section of Tien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1631083: Road construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 26: upgrading road avoiding Nui Sap township. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1631081: Road construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 03: construction road connecting highway 4B to highway 18C in Yen Than commune, Tien Yen
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1631074: Road construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for construction road of youth volunteer in Gia Sang ward, Thai Nguyen city. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1631071: Road construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 07: construction road connection road provincial 419 from Huong Son commune, My Duc district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1631067: Road construction
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Bid for package 01: construction interior field road at Te Tieu group, Dai Nghia township, My Duc district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008