Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1530227: Traffic system improve
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for maintaining traffic system in Hoc Mon township Funding source: state budget . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530226: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 04: upgrading rural road in My Thuong hamlet, Thanh Mai commune, Thanh Oai district Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1530221: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 7: construction road in Lien Xuan and Xuan Bang hamlets . Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1530219: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 9: construction road in Thanh Ha hamlet and route 1, 2. 3 in Hoa Son hamlet. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1530217: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 8: construction road in Dong Ha hamlet and route 4,.5 in Hoa Son hamlet . Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1530215: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 01: upgrading road in Sai Son commune ( Da Phuc hamlet, Nam Trai, Phuc Duc ) in Quoc Oai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1530214: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for upgrading road and drainage system from Mr Quang’s house to culture house in hamlet 4, Thai Binh hamlet,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1530212: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for upgrading road and drain at Dau Cau field in Tang My hamlet , Nam Hong commune,. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1530210: Road repair
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for repairing road DT.741B. Funding source: state budget . Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530208: Road repair
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for repairing road 15 in Tan Quy – Tan Kieng wards, District 7, Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008