Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1478237: Bridge construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 01: construction bridge and approach road to Duong Thet bridge. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Tháp  
 
#1478236: Bridge construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 01: construction bridge and approach road to Nga Bay bridge. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Tháp  
 
#1478233: Bridge construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package SL:5- XD:1: construction bridges in Son La province. Funding source: WB,. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1478106: Road repair-bid denial
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for repairing road 2/9 in Ben Cat town, Binh Duong province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Dương  
 
#1478104: Road improve
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for upgrading road 416 leading to Kim Dai 1 hamlet – Kim Son
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1478103: Road improve
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for improving road from road 416 leading to Nha Tho hamlet
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1478102: Road improve
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for improving road and drainage system on lane 335 an Duong Vuong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1478101: Road improve
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for improving road on lane 9/12, end lane 12 Dang Thai Mai bordering
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1478100: Road construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for construction road leading to substation 110kv Lang Giang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1477089: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for construction road No 31-32 on Dien Bien Phu road , Ninh Thanh ward , Tay Ninh city . Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Tây Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008