Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262256 Vietnam tenders
 
28633 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262256 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1587162: Traffic light system installation
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for installation automatic traffic light system in Diem Thuy industrial zone. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thái Nguyên  
 
#1587160: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 3: upgrading roads in Yen Tang hamlet, Bac Phu commune. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1587159: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 3: upgrading Ben Tuong road in Thai Nguyen city. Funding source: state budget . Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thái Nguyên  
 
#1587157: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 3: upgrading Duong Tu Minh road in Thai Nguyen city Funding source: state budget . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thái Nguyên  
 
#1587154: Road repair
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for repairing road in Tan Lam – Hoa Hiep communes, Xuyen Moc district. Funding source: state budget .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1587153: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for improving road in flooded residential areas. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Long An  
 
#1587152: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for improving Tan Binh road, road to Tan My kindergarten. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Long An  
 
#1587151: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for improving roads in Hau Nghia township. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Long An  
 
#1587150: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for improving roads in Duc Hoa township. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Long An  
 
#1587149: Road construction
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for construction road in group 59, 60, Tam Long hamlet, Kim Long commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008