Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1530106: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Tuyên Quang  
 
#1530105: Xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Trị  
 
#1530104: Sửa chữa công trình và ĐBGT
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa công trình và ĐBGT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Trị  
 
#1530102: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Kiên Giang  
 
#1530086: Sửa chữa hư hỏng một số vị trí trong năm 2018
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:Sửa chữa hư hỏng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đồng Nai  
 
#1530085: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1530084: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bắc Giang  
 
#1530083: Gói thầu số 08: Thi công xây lắp San lấp mặt bằng + Đường giao thông + hệ thống điện
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại An Giang  
 
#1530067: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm điều dưỡng Người có công
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Yên Bái  
 
#1530065: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bắc Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008