Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1477673: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bến Tre  
 
#1477672: Thi công xây dựng công trình + Chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hưng Yên  
 
#1477671: Thi công xây lắp công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hưng Yên  
 
#1477664: (Đính chính) Xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo đính chính giá bán HSMT: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bình Dương  
 
#1477663: (Gia hạn) Gói thầu xây lắp số 01: Xây dựng cầu và đường vào cầu
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đồng Tháp  
 
#1477662: (Gia hạn) Gói thầu xây lắp số 01: Xây dựng cầu và đường vào cầu
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đồng Tháp  
 
#1477657: Nâng cấp nối tiếp BTXM tuyến QL24 đi Gò Xi
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp nối tiếp BTXM
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Ngãi  
 
#1477654: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hồ Chí Minh City  
 
#1477653: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hồ Chí Minh City  
 
#1477652: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008