Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1306196 Vietnam tenders
 
28700 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1306196 DS Đấu Thầu
28700 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1631772: Thi công xây dựng công trình đường QHD4
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình đường QHD4 (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Gia Lai  
 
#1631768: Xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20181136945 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bắc Giang  
 
#1631766: Thi công xây dựng công trình QHD2
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình QHD2 (Số thông báo: 20181136865 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Gia Lai  
 
#1631760: Gói thầu số 01: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Xây lắp (Số thông báo: 20181134689 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bắc Ninh  
 
#1631758: Gói thầu số 01.XL: Xây dựng nền mặt đường
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01.XL Xây dựng nền mặt đường và các công trình trên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Tĩnh  
 
#1631753: Gói thầu số 01: CP xây lắp + CP hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Chi phí xây lắp + Chi phí hạng mục chung (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Nội  
 
#1631751: Gói thầu số 01: CP xây lắp + CP hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Chi phí xây lắp + Chi phí hạng mục chung (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Nội  
 
#1631743: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Thi công xây dựng + Chi phí hạng mục chung (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Nội  
 
#1631739: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Thi công xây dựng + Chi phí hạng mục chung (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Nội  
 
#1631735: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2 Thi công xây dựng (Số thông báo: 20181136526 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008