Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262268 Vietnam tenders
 
28633 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262268 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1587061: Gói số 2 Toàn bộ phần xây dựng
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói số 2 Toàn bộ phần xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Nam  
 
#1587060: Xây dựng công trình Cầu qua suối đường liên thôn
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình Cầu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Yên Bái  
 
#1587055: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Cà Mau  
 
#1587052: Gói thầu số 01.XL Nâng cấp đường qua trung tâm hành chính
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 01.XL Nâng cấp đường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Tĩnh  
 
#1587049: Xây dựng nền đường, mặt đường và các cống qua đường
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng nền đường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Tiền Giang  
 
#1587043: Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 02 Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Tuyên Quang  
 
#1587042: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Lào Cai  
 
#1587041: Gói 01.XL Đường giao thông nông thôn xã Sơn Bình
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói 01.XL Đường giao thông nông thôn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Tĩnh  
 
#1587037: Gói thầu số 05 Thi công xây lắp công trình Nâng cấp
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 05 Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại An Giang  
 
#1587036: Thi công Láng nhựa mặt đường và hệ thống thoát nước
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Thi công Láng nhựa mặt đường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đồng Tháp  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008