Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1305934 Vietnam tenders
 
28698 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1305934 DS Đấu Thầu
28698 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1631308: In báo Báo Dân tộc và Phát triển
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: In báo Báo Dân tộc và Phát triển số 16 trang năm 2019 và năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1631307: In báo Báo Dân tộc và Phát triển
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: In báo Báo Dân tộc và Phát triển số 12 trang năm 2019 và năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1631306: Mua sắm bìa kẹp tài liệu phục vụ
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm bìa kẹp tài liệu phục vụ hội nghị tại BHXH tỉnh và BHXH
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Điện Biên  
 
#1631305: Mua sắm trang thiết bị phục vụ
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Lai Châu  
 
#1631304: Cung cấp máy văn phòng năm 2018
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp máy văn phòng năm 2018 (Số thông báo: 20181065054
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Kiên Giang  
 
#1631301: Mua sắm văn phòng phẩm
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm của Trung tâm Y tế thành phố Phan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bình Thuận  
 
#1631300: Mua sắm thiết bị trường học
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị trường học (Số thông báo: 20181130695 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Thái Nguyên  
 
#1631299: Triển khai phần mềm chuyển đổi số hóa
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Triển khai phần mềm chuyển đổi số hóa (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Giang  
 
#1631298: Cung cấp thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho BHXH tỉnh Hải
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hải Dương  
 
#1631297: Gói thầu số 3: Xây dựng, cung cấp
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3 Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, phần mềm, đào
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008