Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262256 Vietnam tenders
 
28633 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262256 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1586872: In 114.900 tờ rơi truyền thông về tiêm vắc xin Sởi-Rubella
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In 114.900 tờ rơi truyền thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1586871: Gia hạn bản quyền Microsoft Ofice 365 Pro Plus
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gia hạn bản quyền Microsoft Ofice 365
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1586869: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị lưu trữ dữ liệu
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1586868: Mua Văn phòng phẩm năm 2018
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua Văn phòng phẩm năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1586867: Bổ sung thiết bị phòng học thực hành gia công cắt gọt
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bổ sung thiết bị phòng học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1586866: Cung cấp dụng cụ vật tư
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dụng cụ vật tư
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1586865: Nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu đề tài 98/2017/HĐ-NCKHCN
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nguyên vật liệu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1586864: Bảo trì, cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo trì, cập nhật phần mềm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1586825: Mua sắm thiết bị phục vụ kết nối giữa Trung tâm dữ liệu
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ kết nối
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1586824: Mực in dành cho máy in văn phòng
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mực in dành cho máy in văn phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008