Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1478121: Mua sắm trang thiết bị
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị của UBND xã
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#1478119: Mua sắm trang thiết bị trường học
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị trường học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#1478116: Mua sắm máy móc chuyên dụng
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy móc chuyên dùng năm 2018 (máy vi tính để
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Đăk Lăk  
 
#1478111: Mua sắm trang thiết bị trường học
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị trường học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#1478105: Mua sắm thiết bị dạy học
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ dạy và học cho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Lạng Sơn  
 
#1478097: Mua sắm văn phòng phẩm
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm sử dụng tại Bệnh viện, Đội YTDP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Lâm Đồng  
 
#1478090: Bảo trì phần mềm
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảo trì phần mềm Tổ chức và quản lý giao dịch hợp đồng tương lai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1478087: Di chuyển hệ thống công nghệ thông tin
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Di chuyển hệ thống Công nghệ thông tin cơ quan Bộ Tài chính,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1478085: Gói thầu số 1: Thuê máy chủ
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thuê máy chủ và hệ thống lưu trữ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1478080: Mua sắm trang thiết bị năm 2018
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm trang thiết bị năm 2018 của Viện Văn học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008