Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1530266: Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530265: Mua sắm hàng hóa (Sticker, tài liệu) phục vụ chương trình
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hàng hóa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530264: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị đào tạo nghề gồm thiết bị phòng thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị đào tạo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Phú Yên  
 
#1530261: Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học và các hoạt động ngoài trời
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Nam Định  
 
#1530260: Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị, cải tạo và nâng cấp thư viện
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Thái Bình  
 
#1530259: Gói số 3: Mua sắm bộ máy tính để bàn, lưu điện, máy tính xách tay
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 3: Mua sắm bộ máy tính
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Quảng Ninh  
 
#1530254: Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2018
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cao Bằng  
 
#1530253: Mua sắm bàn ghế học sinh
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh bán trú
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Vĩnh Phúc  
 
#1530252: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị tin học
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Tuyên Quang  
 
#1530251: Mua sắm trang thiết bị dạy học
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cao Bằng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008