Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262268 Vietnam tenders
 
28633 members
Medical instruments, chemicals
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262268 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Medical instruments, chemicals
 
#1586841: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 02: supply traditional medicine and drug. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1586836: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 01: supply generic medicine. Funding source: state budget . Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1586835: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply generic medicine. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1586834: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply traditional medicine and drug. Funding source: state budget . Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1586830: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 2: supply origin patient medicine or equivalence. Funding source: state budget . Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1586829: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 1; supply generic medicine. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1586828: Medical tool supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply medical tool for surgery of Vietnam Family Planning Association. Funding source: IPPF- ASSF.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1586827: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 3: supply traditional medicine and drug. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1586815: Medical materials supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply consumable medical materials for activity of string of Vinmec Hospital 2019. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1586809: Chemical supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply chemical, speciality biological products and sterilization solution ( 609 catalogues ). Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008