Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262268 Vietnam tenders
 
28633 members
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262268 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
#1586570: Gói thầu số 1 Mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư tiêu hao
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 Mua sắm công cụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Quảng Ninh  
 
#1586569: Gói thầu số 11 Mua hoá chất cho Bệnh viện Đa khoa Hòn Đất
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11 Mua hoá chất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Kiên Giang  
 
#1586568: Gói thầu số 03 Mua hóa chất cho Bệnh viện Y học cổ truyền
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03 Mua hóa chất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Kiên Giang  
 
#1586567: Mua hóa chất, vật tư y tế
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Lào Cai  
 
#1586566: Cung cấp vật tư y tế
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư y tế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Quảng Bình  
 
#1586565: Mua sắm chế phẩm sinh học và hóa chất
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm chế phẩm sinh học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Thái Nguyên  
 
#1586564: Cung cấp và lắp đặt máy siêu âm
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy siêu âm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Quảng Ninh  
 
#1586563: Sửa chữa máy siêu âm năm 2018
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa máy siêu âm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Trà Vinh  
 
#1586562: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1586561: Mua sắm CHCTRG vật tư hóa chất Lần 2 năm 2018
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm CHCTRG vật tư hóa chất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electronic, IT, telecom
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Medical instruments, chemicals
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008