Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
#1529661: Gói 3: Bộ dụng cụ xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 3: Bộ dụng cụ xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1529656: Gói 2: Kính hiển vi 2 mắt
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 2: Kính hiển vi 2 mắt "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1529650: Gói 1: Hóa chất diệt muỗi sốt rét
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Hóa chất diệt muỗi sốt rét "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1529647: Gói thầu số 03: Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro (04 lô)
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro (04 lô)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hải Phòng  
 
#1529641: Cung ứng các mặt hàng hóa chất năm 2018-2019
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung ứng các mặt hàng hóa chất năm 2018-2019 cho Trung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Nghệ An  
 
#1529633: Gói thầu số 01: Mua sắm hoá chất 6 tháng cuối năm 2018
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm hoá chất 6 tháng cuối năm 2018 và cả
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Quảng Nam  
 
#1529630: Gói thầu số 04: Thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Lâm Đồng  
 
#1529626: Gói thầu số 01: Thuốc Generic, bao gồm 571 mặt hàng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thuốc Generic, bao gồm 571 mặt hàng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Lâm Đồng  
 
#1529619: Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, bao gồm 90 mặt hàng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, bao gồm 90 mặt hàng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Lâm Đồng  
 
#1529615: Gói thầu số 3: Dược liệu, bao gồm 225 mặt hàng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Dược liệu, bao gồm 225 mặt hàng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Lâm Đồng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electronic, IT, telecom
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Medical instruments, chemicals
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008