Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1530021: Switching and protection equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 36 2018: supply switching and protection equipment. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1530015: Module supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply module for filtering acid on oil EHC. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1530013: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply accessories, meter boxes and electric cables. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1530012: Iron girders supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 38 2018: supply iron girders. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1530008: Insulators supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 37 2018: supply insulators. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1530007: Generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 3: supply and installation generator 750kVA. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1529999: Gas chromatograph system supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 2: supply mobile gas chromatograph and UPS. Funding source: TKV. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1529996: Frequency converter supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 02: supply frequency converter. Funding source: depreciation capital and commercial loan. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1529992: Conductors and accessories supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 3: supply conductors and accessories for the project of construction 2 feeders 22kV 471, 473 ehind
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1529991: Conductors and accessories supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 3: supply conductors and accessories for the project of construction 2 feeders 22kV behind Bac
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008