Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262256 Vietnam tenders
 
28633 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262256 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1586883: Tool and materials supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply tool and materials. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1586881: RMU cabinet supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 06 – MS: supply RMU cabinet and LV cubicle . Funding source: basic depreciation . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1586880: Router replacing
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for replacing router, switch for infrastructure of communication ( 14 province centres.). Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1586876: POP upgrade
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for upgrading POP of VNPT-I in Laos, Funding source: investment capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1586874: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply 4FO optical cable. Funding source: production business. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1586862: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply materials and equipment for the project of substation 110kv Thai Binh city , substation 110kv E13.1,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1586861: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply materials and equipment for the project of Phu Yen 110kv substation and Quang uyen 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1586860: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for package 01/M1-MINISHELTER/2018: supply materials for trial – manufacture for minishelter integration
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1586859: In and out control gate system supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply and installation In and out control gate system for hostel – Bao Loc . Funding source: own fund and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1586854: Industry heat-relieving system supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for supply and installation Industry heat-relieving system for FM station on Son Tra peninsula . Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008