Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-1-2019
Home New Control Panel Login
 
  1355547 Vietnam tenders
 
28782 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1355547 DS Đấu Thầu
28782 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1681750: Steam distilling equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for supply steam distilling equipment and automatic titremeter. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1681749: Solvent evaporator supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for supply solvent evaporator by nitrogen gas. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1681747: Sterilization autoclave supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for supply sterilization autoclave . Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1681746: Standard density transmitter supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for supply Standard density transmitter. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1681745: Safety tool supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for supply safety tool 2019. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1681744: Platin resistance thermometer supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for supply Platin resistance thermometer and industry resistance thermometer. Funding source: state budget .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1681742: Meter tank supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for supply meter tank and LV electric cable. Funding source: production expenses. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1681741: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for package 05 2019 – MS – VTTB – DTQM: supply material and equipment for production and business phase
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1681740: Open cup flash point testa supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for supply open cup flash point testa. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1681738: Mobile equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2019
Bid for supply mobile equipment . Funding source: expenses. Method of bidder selection: Competitive quotation .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008