Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1478064: Fuses supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply fuses. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1478063: Energy metering system supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply and replacing energy metering system for engine H1 and H2. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1478060: Camera system improve
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 057/DH-NCPT: supply materials for repairing camera system. Funding source: Investment &
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1477931: Safety tool supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 1918 – MS: supply safety tool. Funding source: production and business. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1477929: Security equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply security equipment . Funding source: VCB. Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1477924: Steel cable supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 32 – DTRR/VTNET/2018: supply steel cable . Funding source: Viettel . Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1477923: Solar energy system supply and installation
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply and installation solar energy plant for Thai Nguyen Industry and Trade Department. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1477915: Signboard supply and installation
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply and installation signboard for Quang Ngai Obstetrics and Paediatrics Hospital. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1477913: Shelter supply and installation
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for supply and installation shelter for BTS stations phase 1 in 2018. Funding source: depreciation capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1477911: Safety tool supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
My Duc Power Co announced to cancel the bid for supply safety tool and leaflets for production and business 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008