Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1305934 Vietnam tenders
 
28699 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1305934 DS Đấu Thầu
28699 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1631939: Valve position feedback supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package VT-SCTX-2018-16: supply position feedback of electric valve L120. Funding source: regular
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1631938: Transformers supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package 05: supply transformers. Funding source: depreciation capital and commercial loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1631932: Shunt Reactors and accessories supply and transportation
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Name of procurement package: Package: Supply and transportation of 500kV Shunt Reactors and accessories for the
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1631930: Solar battery supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply solar battery system. Funding source: Investment & Construction capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1631929: Switching cubicle supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package CPC-NCS.CauDoII-G02: supply switching cubicle 24kV. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1631921: Safety and working equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply safety and working equipment. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1631914: Optical cable meter and welder supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply optical meter and welder. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1631912: NAS supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Southern Power Information Technology and Telecom Co announced to cancel the bid for supply network attached
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1631911: Mobile phone supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply mobile phone . Funding source: non – refundable aids capital . Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1631903: MV switching equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package 3: supply MV switching equipment. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008