Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1524741: Gói thầu số 1: Thiết kế, cung cấp thiết bị, hướng dẫn lắp đặt
Đăng ngày Posted:
12-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Gói thầu số 1: Thiết kế, cung cấp thiết bị, hướng dẫn lắp đặt, vận hành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại An Giang  
 
#1523470: (Gia hạn) VT-SCTX-2018-03: Cung cấp vật tư, thiết bị
Đăng ngày Posted:
11-7-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: VT-SCTX-2018-03: Cung cấp vật tư, thiết
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1523460: (Điều chỉnh) Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống khử lưu huỳnh trong khói
Đăng ngày Posted:
11-7-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1522198: Mua sắm phụ tùng phục vụ sửa chữa dây chuyền 1
Đăng ngày Posted:
10-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu; Mua sắm phụ tùng phục vụ sửa chữa dây chuyền 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nam  
 
#1522196: Gói thầu 06: Đầu tư mua sắm thiết bị chế biến
Đăng ngày Posted:
10-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu 06: Đầu tư mua sắm thiết bị chế biến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Thanh Hoá  
 
#1521212: Gói thầu số 12: Trung tu máy gạt D85A số 61
Đăng ngày Posted:
09-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 12: Trung tu máy gạt D85A số 61
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1521211: Cung cấp động cơ thủy lực của hệ thống băng tải xích cào thuyền xỉ
Đăng ngày Posted:
09-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp động cơ thủy lực của hệ thống băng tải xích cào
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1521209: Gói thầu số 02: Mua sắm, lắp đặt 01 máy cắt dây CNC
Đăng ngày Posted:
09-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm, lắp đặt 01 máy cắt dây CNC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Thái Nguyên  
 
#1520082: Cung cấp các chi tiết cơ khí phục vụ sản xuất Dây chuyền 1
Đăng ngày Posted:
06-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp các chi tiết cơ khí phục vụ sản xuất Dây chuyền 1 - Kế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1515044: Cung cấp thiết bị công nghệ sợi
Đăng ngày Posted:
02-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp thiết bị công nghệ sợi "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008