Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1305934 Vietnam tenders
 
28699 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1305934 DS Đấu Thầu
28699 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1630372: Gói thầu số 5 Băng tải vận chuyển than trong hầm lò B650
Đăng ngày Posted:
15-11-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 5 Băng tải vận chuyển than trong hầm lò B650, L=100m
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1629086: Lắp đặt các thiết bị phụ trợ dây chuyền sản xuất
Đăng ngày Posted:
14-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lắp đặt các thiết bị phụ trợ dây chuyền sản xuất gạch không nung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Gia Lai  
 
#1629084: Lắp đặt dây chuyền sản xuất
Đăng ngày Posted:
14-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch không nung công nghệ cao công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Gia Lai  
 
#1627554: (Gia hạn) Mua sắm dây chuyền xuất giá thể hữu cơ
Đăng ngày Posted:
13-11-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm dây chuyền xuất giá thể hữu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Tiền Giang  
 
#1624045: Mua sắm thiết bị dây chuyền lạnh
Đăng ngày Posted:
08-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị dây chuyền lạnh (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Long An  
 
#1622440: Đại tu thang máy Dây chuyền 2
Đăng ngày Posted:
07-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu thang máy Dây chuyền 2 - Kế hoạch SCL năm 2018 Công ty
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1622439: Cung cấp, lắp đặt, chuyển giao thiết bị dây chuyền se sợi
Đăng ngày Posted:
07-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, chuyển giao thiết bị dây chuyền se sợi (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1621197: Sửa chữa tháp thải khí dây chuyền Axit2 - Xí nghiệp Axit
Đăng ngày Posted:
06-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa tháp thải khí dây chuyền Axit2 - Xí nghiệp Axit (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Phú Thọ  
 
#1620068: (Điều chỉnh) VT-SCTX-2018-46 Cung cấp vật tư, thiết bị
Đăng ngày Posted:
05-11-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu lần 2: VT-SCTX-2018-46 Cung cấp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1619209: Cung cấp thiết kế, máy móc thiết bị, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
02-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp thiết kế, máy móc thiết bị, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và chuyển
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bắc Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008