Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-1-2019
Home New Control Panel Login
 
  1355547 Vietnam tenders
 
28782 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1355547 DS Đấu Thầu
28782 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1680905: Cung cấp thiết bị, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ dây chuyền
Đăng ngày Posted:
16-1-2019
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp thiết bị, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ dây
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1678526: Cung cấp và lắp đặt hệ thống NDB cho ĐH-01 và ĐH-
Đăng ngày Posted:
14-1-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống NDB cho ĐH-01 và ĐH-02 - The
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1673903: Mua nguyên liệu chuối phục vụ thử nghiệm
Đăng ngày Posted:
08-1-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua nguyên liệu chuối phục vụ thử nghiệm (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Ninh Bình  
 
#1673901: Mua sắt, inox các loại, phụ kiện ống nối, co cút các loại Mua sắt, inox các loại, phụ kiện ống nối, co cút các loại
Đăng ngày Posted:
08-1-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắt, inox các loại, phụ kiện ống nối, co cút các loại, vật tư
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Ninh Bình  
 
#1671997: VT SCL 2019-01 Cung cấp gối đỡ máy nghiền Dây chuyền
Đăng ngày Posted:
04-1-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: VT SCL 2019-01 Cung cấp gối đỡ máy nghiền Dây chuyền 1 - Kế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1670696: Đại tu Hệ thống khí nén đo lường dây chuyền 2
Đăng ngày Posted:
03-1-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu Hệ thống khí nén đo lường dây chuyền 2 - Kế hoạch sửa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1670695: Đại tu trạm điều hòa không khí phòng điều khiển trung tâm dây chuyền 1
Đăng ngày Posted:
03-1-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu trạm điều hòa không khí phòng điều khiển trung tâm dây
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1670694: Đại tu cấp than vào kho dây chuyền 1
Đăng ngày Posted:
03-1-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu cấp than vào kho dây chuyền 1 - Kế hoạch sửa chữa lớn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1670693: Đại tu trạm bơm thải xỉ dây chuyền 1
Đăng ngày Posted:
03-1-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu trạm bơm thải xỉ dây chuyền 1 - Kế hoạch sửa chữa lớn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1670692: Đại tu hệ thống khí nén phục vụ dây chuyền 2
Đăng ngày Posted:
03-1-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu hệ thống khí nén phục vụ dây chuyền 2 - Kế hoạch sửa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008