Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
 
#1477530: Đại tu hệ thống DC charger và UPS giàn GNR (DV-192/18-TTR)
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Đại tu hệ thống DC charger và UPS giàn GNR (DV-192/18-TTR)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1477529: Mua phim khô đợt 1 năm 2018
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua phim khô đợt 1 năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1477528: Mua sắm phụ tùng máy đóng bao
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm phụ tùng máy đóng bao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Thanh Hoá  
 
#1477527: Cung cấp xe ô tô quét đường phục vụ công tác vệ sinh môi trường
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp xe ô tô quét đường phục vụ công tác vệ sinh môi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1477526: Phụ tùng cho thiết bị chống ăn mòn năm 2018
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Phụ tùng cho thiết bị chống ăn mòn năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1477525: Phụ tùng đường ống công nghệ giàn nén khí cho bảo dưỡng 4K
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Phụ tùng đường ống công nghệ giàn nén khí cho bảo dưỡng 4K,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1477524: (Hủy thầu) Cung cấp máy bơm nước chữa cháy và các phụ kiện
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo hủy mời thầu: Cung cấp máy bơm nước chữa cháy và các phụ kiện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hồ Chí Minh City  
 
#1477523: (Gia hạn) Bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định tổ hợp cứu sinh
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định tổ hợp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1477522: (Gia hạn) Sửa chữa van thiết bị đầu giếng và phục hồi chi tiết cơ khí (KT-009/18-DV)
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Sửa chữa van thiết bị đầu giếng và phục
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1477521: Gói thầu số 9: Trung tu tàu điện ắc quy 8 tấn CDXT-8 (ST 665)
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 9: Trung tu tàu điện ắc quy 8 tấn CDXT-8 (ST 665)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008