Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262268 Vietnam tenders
 
28633 members
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1262268 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
 
#1586484: Mua 02 máy nén khí
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua 02 máy nén khí
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1586468: 01/M1-MINISHELTER/2018 Mua sắm vật tư
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 01/M1-MINISHELTER/2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1586467: Gói thầu số 05/2018/ĐTRRVTP Đầu tư xe ô tô tải thùng kín năm 2018
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05/2018/ĐTRRVTP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1586466: Bổ sung hệ thống PCCC cho phòng máy TKC
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bổ sung hệ thống PCCC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1586464: Gói thầu số 6 Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6 Cung cấp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1586463: Thiết bị kỹ thuật cho Khu bảo tồn
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thiết bị kỹ thuật
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Lào Cai  
 
#1586462: Mua sắm bộ cân tải trọng xách tay cho Thanh tra
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bộ cân tải trọng xách tay
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hưng Yên  
 
#1586461: Mua máy đo tốc độ
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua máy đo tốc độ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Tây Ninh  
 
#1586449: Mua sắm van điều khiển
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm van điều khiển
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1586448: Gói thầu số 01: Vận chuyển bùn moong trong khai trường mỏ
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Vận chuyển bùn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008