Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
 
#1529377: KT-065/18-VT - Trang thiết bị và dụng cụ
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: KT-065/18-VT - Trang thiết bị và dụng cụ cho ban Tăng sản lượng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1529375: Gói thầu số 16: Thiết bị hệ thống xỉ tro
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 16: Thiết bị hệ thống xỉ tro làm tường chắn cách ly
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Ninh  
 
#1529373: Cung cấp, lắp đặt máy chấn tôn
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy chấn tôn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Lào Cai  
 
#1529371: Thiết bị, dụng cụ và vật tư
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị, dụng cụ và vật tư để phục vụ để phục vụ hệ thống năng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1529370: Mua sắm TSCĐ xe ô tô
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm TSCĐ xe ô tô 04 đến 5 chỗ cho Agribank Chi nhánh tỉnh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Nam  
 
#1529368: Mua sắm xe thu gom, vận chuyển rác
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm xe thu gom, vận chuyển rác
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Tiền Giang  
 
#1529365: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị đo khí thảiMời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị đo khí thải
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị đo khí thải
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Kiên Giang  
 
#1529361: Cung cấp và lắp đặt thiết bị lò đốt rác thải
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị lò đốt rác thải
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Ngãi  
 
#1529358: Gói thầu số 01: Mua sắm đầu máy
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm đầu máy tàu 600KVA đã qua sử
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Kiên Giang  
 
#1529355: Cung cấp máy Kiểm vải
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh quốc tế gói thầu: Cung cấp máy Kiểm vải và Hệ thống đóng gói tự động
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Long An  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008