Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1371142 Vietnam tenders
 
28804 members
Cần Thơ 1371142 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1698412: Thuê bốc xếp 2.450 tấn thóc vụ Đông xuân năm 2019 nhập kho DTQG
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thuê bốc xếp 2.450 tấn thóc vụ Đông xuân 2019 nhập kho DTQG
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Cần Thơ  
 
#1698375: Gridline develop-bid cancel
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Can Tho Power Co announced to cancel the bid for package 1: improving distribution gridline in Binh Thuy district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
#1698361: Duy tu cây xanh trên địa bàn quận Bình Thủy từ tháng 4
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Duy tu cây xanh trên địa bàn quận Bình Thủy từ tháng 4 đến hết
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Cần Thơ  
 
#1698358: Duy tu cây xanh đường Võ Văn Kiệt từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Duy tu cây xanh đường Võ Văn Kiệt từ tháng 4 đến hết tháng 12
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Cần Thơ  
 
#1698348: Vệ sinh đô thị trên địa bàn quận Quý II, III, IV năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vệ sinh đô thị trên địa bàn quận Quý II, III, IV năm 2019 và năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Cần Thơ  
 
#1698041: (Hủy thầu) Gói 1 Xây lắp
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Thông báo hủy mời thầu gói thầu: Gói 1 Xây lắp (Số thông báo: 20190156673 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Cần Thơ  
 
#1697682: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác bảo quản thường xuyên lương thực dự trữ quốc gia quý 1 năm 2019 (Số thông báo: 20190209719 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/02/2019 10:16)
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng điện lạnh điện gia dụng Hoàng Phúc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1697623: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Ngọc Ánh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1697493: Gói thầu số 1 Cung cấp vật tư y tế dùng chung
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 Cung cấp vật tư y tế dùng chung (gồm 465 danh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Cần Thơ  
 
#1697492: Gói thầu số 2 Cung cấp chỉ phẫu thuật
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2 Cung cấp chỉ phẫu thuật (gồm 125 danh mục) (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008