Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Cần Thơ 1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1529392: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cần Thơ  
 
#1529391: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cần Thơ  
 
#1529271: (Hủy thầu) Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán hàng “Cơn lốc quà tặng”
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo hủy mời thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán hàng “Cơn lốc quà tặng” tại các tỉnh An
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Cần Thơ  
 
#1529270: (Hủy thầu) Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán hàng “Cơn lốc quà tặng”
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo hủy mời thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán hàng “Cơn lốc quà tặng” tại TP. Cần
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Cần Thơ  
 
#1529152: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-7-2018
Bid for supply tables, chairs, PCs, photocopier, air conditioner. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1529056: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180576622 - 00. Thời điểm đăng tải: 11/07/2018 21:15"
Đăng ngày Posted:
17-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ và sản xuất lâm Phương
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1529018: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Thi công xây dựng hạng mục sửa chữa chống thấm, sơn tường Chi cục Hải quan Tây Đô '
Đăng ngày Posted:
17-7-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 323/QĐ-HQCT ngày 27/06/2018)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1528971: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 02: Mua sắm 01 ca nô công vụ điều phối giao thông tuyến luồng Sông Hậu của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180612851 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2018 11:02"
Đăng ngày Posted:
17-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Cty CP cơ khí kỹ thuật tàu thuỷ VIệt Nam - Cty TNHH nam Phương Xanh ( Liên danh Cty VESTC- NPX)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1528949: mua sắm hàng hóa
Đăng ngày Posted:
17-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hàng hóa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cần Thơ  
 
#1528931: LV gridline improve
Đăng ngày Posted:
17-7-2018

Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008