Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1327007 Vietnam tenders
 
28735 members
Cần Thơ 1327007 DS Đấu Thầu
28735 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1653443: Materials supply
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Bid for package H08-490: supply consumable materials. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1653442: Materials supply
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Bid for package H09-490: supply materials for HPLC. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1653441: Materials supply
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Bid for package H21-490: supply materials for gas chromatograph. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1653437: Chemicals, solvent supply
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Bid for package H12-490: supply chemicals, solvent for sample processing. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1653436: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Bid for package V01-490: supply chemicals for implementing GMO method. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1653434: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Bid for package H06-490: supply standard chemicals for liquid chromatograph. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1652996: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Kiểm định Dioxin trong môi trường, thực phẩm thức ăn
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Kiểm định Dioxin trong môi trường, thực
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Cần Thơ  
 
#1652683: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES - FIRMS SELECTION)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Cần Thơ  
 
#1652598: (Đính chính) Gói số 02 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Lộc
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Thông báo đính chính giá bán HSMT: Gói số 02 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Lộc (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cần Thơ  
 
#1652578: LV cutter supply
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Bid for package 14-2019: supply LV cutter and meter boxes. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008