Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1327007 Vietnam tenders
 
28735 members
Hải Phòng 1327007 DS Đấu Thầu
28735 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hải Phòng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1653331: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3/Công ty cổ phần 22; 4+5+6/Công ty CP Đầu tư phát triển Sông Hương
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1653237: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 5 Tư vấn thẩm định giá tài sản hạ tầng mạng viễn thông hàng hải (Số thông báo: 20181058455 - 00. Thời điểm đăng tải: 05/12/2018 08:26)
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1653234: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Cung cấp thuốc điều trị cho quân nhân trong đơn vị Quý III, IV/2018 (Số thông báo: 20181209867 - 00. Thời điểm đăng tải: 05/12/2018 15:05)
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dược phẩm Hậu Vũ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1653223: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/Liên danh Công ty CP xây dựng phong thiện - công ty CP phát triển và xây dựng đông quang 2/Liên danh Công ty Cp đầu tư xây dựng và cơ khí mi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1653181: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Cty CP Tư vấn và Đầu tư XD B.I.C.O; 2/ Cty CP XD và Tư vấn Minh Giang; 3+4/ Cty CP Tư vấn và Đầu tư Phát triển hạ Tầng Hải Phòng; 5/ Cty CP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1653116: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị văn phòng cho BHXH thành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hải Phòng  
 
#1653095: Thuê kiểm tra đánh giá chất lượng nhựa Alkyd và sơn Alkyd
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thuê kiểm tra đánh giá chất lượng nhựa Alkyd và sơn Alkyd (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hải Phòng  
 
#1652965: Mua dầu đun đi biển 9 tháng năm 2018
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua dầu đun đi biển 9 tháng năm 2018 (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hải Phòng  
 
#1652924: Cung cấp dung môi và một số nguyên vật liệu
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dung môi và một số nguyên vật liệu (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hải Phòng  
 
#1652867: Gói thầu số 15 Tư vấn khảo sát, TKBV thi công - Lập dự toán đoạn từ K23+160
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 15 Tư vấn khảo sát, TKBV thi công - Lập dự toán đoạn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008