Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
Hải Phòng 1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hải Phòng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1530308: Cung cấp lương thực (gạo tẻ) từ 08/2018 đến 03/2019
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh cung cấp theo từng tháng gói thầu: Cung cấp lương thực (gạo tẻ) từ 08/2018 đến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hải Phòng  
 
#1530287: Mua trang phục cán bộ, thanh tra viên, công chức
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua trang phục cán bộ, thanh tra viên, công chức
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hải Phòng  
 
#1529944: Medical materials supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 01: supply medical materials. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hải Phòng  
 
#1529931: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for package 02: supply testing chemicals. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hải Phòng  
 
#1529763: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hải Phòng  
 
#1529728: Gói thầu số 17: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 17: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hải Phòng  
 
#1529647: Gói thầu số 03: Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro (04 lô)
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro (04 lô)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hải Phòng  
 
#1529596: Ordinary rice supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Bid for supply food ( ordinary rice) from August 2018 to March 2019
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1529586: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
#1529581: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008