Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1282173 Vietnam tenders
 
28655 members
Hải Phòng 1282173 DS Đấu Thầu
28655 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hải Phòng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1607487: Kết quả lựa chọ nhà thầu gói thầu: Cung cấp hóa chất, nguyên vật liệu thuộc đề tài ”Nghiên cứu tác dụng kháng vi khuẩn Streptococus mutans và độc tính của phân đoạn triết lá sim” năm 2018 (Số thông báo: 20180868002 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2018 15:
Đăng ngày Posted:
20-10-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng thiết bị y tế và vật tư khoa học kỹ thuật Tùng Dương
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1607454: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Bid for package 11: supply blind and curtain system, tables and chairs, chandeliers for conference centre of Military
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hải Phòng  
 
#1607442: Server supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Bid for supply server and digital equipment. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hải Phòng  
 
#1607428: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20181038023 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2018 17:42)
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1607374: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/Liên danh DNTN Xây dựng THịnh Thiên - Công ty TNHH tổng hợp xây dựng Phước THịnh 2/DNTN AN Đức 3/Công ty TNHH xây dựng Tân Vinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1607141: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
#1606885: X-ray materials supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Bid for package 03: supply X-ray materials. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hải Phòng  
 
#1606843: Gói thầu số 03 Mua sắm tấm nhận ảnh X-quang
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03 Mua sắm tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hải Phòng  
 
#1606769: Radar components supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Bid for package 10: supply radar components and materials. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hải Phòng  
 
#1606759: Labour protection materials supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Bid for supply labour protection materials. Funding source: depreciation capital and commercial loan, Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008