Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1156083 Vietnam tenders
 
28374 members
Hồ Chí Minh City 1156083 DS Đấu Thầu
28374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1478614: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180354411 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/05/2018 13:58"
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Lộc phúc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478586: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng 620 2/Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng 168
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478585: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầuGói thầu số 7: Cải tạo mặt tiền, cung cấp và lắp đặt bảng hiệu "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180408771 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/05/2018 15:30"
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Quảng cáo xây dựng THành nhân
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478580: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Công ty CP tư vấn xây dựng Trung Nam Việt Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478578: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang bị hệ thống lưu trữ chuyên dụng (SAN) cho văn phòng Công ty giai đoạn 1 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180428634 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/05/2018 08:25"
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP máy tính tích hợp hệ thống truyền thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478572: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận Thủ Đức 2/ Công ty CP XNK Nam Thái Sơn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478570: Repairing materials supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Bid for package 32-18/DHNM – PVFCCo: supply material for repairing of KHVT 2018 for Phu My fertilizer plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478566: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180400014 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/05/2018 10:11"
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận thủ đức
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478564: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180538573 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/05/2018 17:22"
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công trình điện 879
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1478553: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang bị máy bộ đàm và hệ thống chuyển tiếp phục vụ công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự 10 phường "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180384555 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/05/2018 17:06"
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Minh THành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008