Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206518 Vietnam tenders
 
28514 members
1206518 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1530320: (Gia hạn) Trang thiết bị phụ trợ Cảng biển
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Trang thiết bị phụ trợ Cảng biển
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1530319: (Hủy thầu) Gói thầu số 5: Sơn chống cháy
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo hủy mời thầu: Gói thầu số 5: Sơn chống cháy "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#1530318: (Gia hạn) Mua sắm thẻ ghi nợ quốc tế
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói 01: Mua sắm thẻ ghi nợ quốc tế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1530317: Tổ chức hội nghị khoa học công nghệ kỷ niệm 30 năm
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tổ chức hội nghị khoa học công nghệ kỷ niệm 30 năm khai thác
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1530316: Thuê nhân công phục vụ chỉnh lý
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê nhân công phục vụ chỉnh lý "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Đăk Lăk  
 
#1530315: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị BCH Hiệp hội an sinh xã hội
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Khánh Hoà  
 
#1530314: Vệ sinh công nghiệp tại Bệnh vện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vệ sinh công nghiệp tại Bệnh vện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Giang  
 
#1530313: Gói thầu số 02: 07 lớp tập huấn chế độ kế toán HCSN
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: 07 lớp tập huấn chế độ kế toán HCSN cho các
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Tuyên Quang  
 
#1530312: Gói thầu số 01: 07 lớp tập huấn chế độ kế toán HCSN
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: 07 lớp tập huấn chế độ kế toán HCSN cho các
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Tuyên Quang  
 
#1530311: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe bệnh viện Đa khoa thị xã Phú
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Phú Thọ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008