Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1305969 Vietnam tenders
 
28699 members
1305969 DS Đấu Thầu
28699 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1632094: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply consulting service for auditing the completed project of improving from km18 to km20 on highway
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1632094: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply consulting service for auditing the completed project of improving from km18 to km20 on highway
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1632062: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package BD:3-TV:4: supply consulting service for supervision for construction for bridges and sewers for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1632062: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for package BD:3-TV:4: supply consulting service for supervision for construction for bridges and sewers for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1632061: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vôi (Số thông báo: 20181126213 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 08:28)
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng vật tư nông nghiệp Trần Thị Hải Yến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1632061: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vôi (Số thông báo: 20181126213 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 08:28)
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng vật tư nông nghiệp Trần Thị Hải Yến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1632060: Sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống lạnh Daikin
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống lạnh Daikin tại Trung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1632059: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Thuê dịch vụ in chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2018 (Số thông báo: 20181128235 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 15:40)
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Photocopy - In - Tổng hợp văn phòng phẩm, thiết bị Văn phòng Ngọc Linh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1632059: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Thuê dịch vụ in chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2018 (Số thông báo: 20181128235 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 15:40)
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Photocopy - In - Tổng hợp văn phòng phẩm, thiết bị Văn phòng Ngọc Linh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1632058: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2018
Bid for supply consulting service for surveying for planning for feasibility study for the project of collection
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008