Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1262256 Vietnam tenders
 
28633 members
1262256 DS Đấu Thầu
28633 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1587172: Thi công Công trình Sơn kẻ nền Turbine máy phát tầng 2 và 3
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công Công trình Sơn kẻ nền Turbine máy phát tầng 2 và 3 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Tĩnh  
 
#1587171: Gói thầu số 02 Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 02 Thi công xây lắp (Số thông báo: 20180950159 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đồng Nai  
 
#1587170: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu; Xây lắp (Số thông báo: 20180950074 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Điện Biên  
 
#1587169: Phòng cháy chữa cháy
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu; Phòng cháy chữa cháy (Số thông báo: 20180950230 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Gia Lai  
 
#1587168: Gói thầu số 04XL: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 04XL: Thi công xây lắp công trình: san nền, xây dựng cổng,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Phú Yên  
 
#1587167: Gói thầu số 08 Làm hàng rào bảo vệ và hệ thống
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 08 Làm hàng rào bảo vệ và hệ thống đường hành lang (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bắc Giang  
 
#1587164: Thi công xây lắp khối 04 phòng học
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp khối 04 phòng học (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cần Thơ  
 
#1587163: Thi công xây lắp khối 06 phòng học
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp khối 06 phòng học (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cần Thơ  
 
#1587162: Traffic light system installation
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Bid for installation automatic traffic light system in Diem Thuy industrial zone. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thái Nguyên  
 
#1587161: Thi công xây dựng công trình: Nhà Văn Hóa xã Quảng Sơn
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Nhà Văn Hóa xã Quảng Sơn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Đăk Nông  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008