Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1327007 Vietnam tenders
 
28735 members
Electronic, IT, telecom 1327007 DS Đấu Thầu
28735 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Electronic, IT, telecom
 
#1508014: Electric wire supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2018
Bid for supply wire, electric cable , meter box, distribution box and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Điện Biên  
 
#1463242: Meter tank supply
Đăng ngày Posted:
04-5-2018
Bid for supply meter tank, distribution box , wire, electric cable and accessories.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Điện Biên  
 
#1405809: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
29-1-2018
Bid for supply meter boxes. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Điện Biên  
 
#1275980: Teleconference system supply
Đăng ngày Posted:
07-8-2017
Bid for supply teleconference system for Dien Bien Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008