Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1137576 Vietnam tenders
 
28304 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1137576 DS Đấu Thầu
28304 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#1458837: Mua sắm khánh tiết hội trường cho các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 7
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm khánh tiết hội trường cho các đơn vị thuộc LLVT Quân
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1458836: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Nội thất cho CN/PGD của VPBank tại Miền Bắc
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Nội thất cho CN/PGD của VPBank tại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1458830: Mua sắm trang thiết bị nội thất
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất – đề án mô hình thực hiện thủ tục
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Quảng Ninh  
 
#1458827: Cung cấp gạch Magnesia – Spinel
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp gạch Magnesia – Spinel "http://muasamcong.mpi. gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hải Dương  
 
#1458824: Cung cấp gạch kiềm tính sử dụng tại vùng chuyển tiếp
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp gạch kiềm tính sử dụng tại vùng chuyển tiếp 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Quảng Ninh  
 
#1458821: Mua sắm thiết bị nội thất
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị nội thất cho các đơn vị thuộc và trực thuộc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Quảng Ninh  
 
#1458813: Mua sắm nội thất phòng họp
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm nội thất phòng họp Ban thường trực, phòng Phó chủ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hưng Yên  
 
#1457530: Cung cấp vật liệu Sửa chữa cải tạo phòng ĐKTT NMTĐ A Vương
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật liệu Sửa chữa cải tạo phòng ĐKTT NMTĐ A
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đà Nẵng  
 
#1457529: Gói thầu số 9: Mua sắm thiết bị, doanh cụ
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 9: Mua sắm thiết bị, doanh cụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Quảng Trị  
 
#1457528: Gói thầu 09/18 Cung cấp 250 tấn hạt nhựa PP
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 09/18 Cung cấp 250 tấn hạt nhựa PP tráng màng dùng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Nam Định  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Building materials - furniture
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008