Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1137592 Vietnam tenders
 
28304 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1137592 DS Đấu Thầu
28304 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1459445: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for package 03: supply sanitation service for building H of Thai Binh General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Thái Bình  
 
#1459435: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply service for observation and planning report of labour environment of Buon Kuop, Buon Tua Srah, Srepok 3 hydropower plants.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
#1459431: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply service for repairing crane truck Hino 14C-13194.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1459427: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply service for maintaining highway 34, 280 in Ha Giang province in 2018-2020
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Giang  
 
#1459422: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply service for maintaining anti-corrosion paint Pro Mek for copper pipe of heat system of buildings.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1459416: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply service for maintaining equipment of engine H3 of Song Con 2 hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1459412: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply service for using software for management of Lao Cai Obstetrics and Paediatrics Hospital in 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#1459408: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply laundry service for Lao Cai Obstetrics and Paediatrics Hospital in 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#1459403: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply service for repairing chimney of main factory of plant No 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1459398: Signboard supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply and installation signboard for Binh Hung transaction office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008