Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1137576 Vietnam tenders
 
28304 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
1137576 DS Đấu Thầu
28304 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Miền Trung
Central
 
#1456138: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 02: supply service for managing and maintaining road and bridges on highway 48B, 48D in Nghe An province in 2018-2020.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1454680: Shelves supply
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for supply shelves for Nghia Binh National Reserve Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1454663: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for supply service for training courses of international commerce and import and export skills
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1454621: Rice supply
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for supply 9,000 tons of rice for Nghia Binh National Reserve Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1454584: Materials supply
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for package 04: supply materials for producing organic fertilizer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1454545: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for supply fertilizer Ami-Ami.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1454531: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for supply fertilizer NPK 16-8-16
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1453954: Solid waste treatment equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for supply solid waste treatment equipment for Trieu Phong district medical centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1453940: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for supply service for collecting, transporting and treatment industrial solid waste and dangerous waste in 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1453902: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for package 2: supply sanitation service for Quang Nam National General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008