Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1137592 Vietnam tenders
 
28304 members
Đà Nẵng 1137592 DS Đấu Thầu
28304 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1459416: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply service for maintaining equipment of engine H3 of Song Con 2 hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1459286: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for package 03-BH-DS: supply insurance service for the project of strengthening capacity of Dien Sanh 110kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1457958: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Bid for supply insurance service for the project of construction ring road in western from highway 14B to Ho Chi Minh trail.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1457267: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2018
Bid for supply service for hiring for security service for Central Mobifone Network Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1454575: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for package 03-BH-Hue2: supply insurance service for the project of strengthening capacity of Hue 2 110kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1453877: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for supply sanitation service for Radio Frequency Centre No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1453754: Rice supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for supply 16,000 tons of rice for Da Nang National Reserve Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1453619: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for package 01 PTV-CJ: supply insurance service for Cu Jut solar power plant in Dak Nong province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1453614: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for package 05-BH-KrBuk: supply insurance service for the project of strengthening capacity of gridline 110kV of Krong Kuk – Buon Ma Thuot 220kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1451949: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2018
Bid for supply security service for Radio Frequency Centre No 3 and Dien Ban remote control station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008