Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1137586 Vietnam tenders
 
28304 members
Hải Phòng 1137586 DS Đấu Thầu
28304 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1457302: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
23-4-2018
Hai Phong Thermal Power Joint Stock Co announced to cancel the bid for package 22: supply service for repairing FGD system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1457286: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2018
Bid for supply service for repairing ship BP 02-12-01.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1456177: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply service for testing of linearity of engine No 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1455915: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply military equipment for border post No 34.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1453802: Rice supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for supply 11,000 tons of rice for Dong Bac National Reserve Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1452004: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2018
Bid for supply service for transporting sulfur
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1449908: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
13-4-2018
Bid for package 34: supply service for repairing Hai Phong 2 water processing system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1449906: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
13-4-2018
Bid for package 33: supply service for repairing pneumatic system of Hai Phong 2, 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1449904: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
13-4-2018
Bid for package 32: supply service for repairing Hai Phong 2 fire fighting system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1449899: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
13-4-2018
Bid for package 23: supply service for repairing water supply system for engine No 4.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008