Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1137592 Vietnam tenders
 
28304 members
Hồ Chí Minh City 1137592 DS Đấu Thầu
28304 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1459398: Signboard supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply and installation signboard for Binh Hung transaction office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1459366: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply service for hiring FO of PTM247 4G Huawei at Kien Giang area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1459288: Meeting hall festival supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply Meeting hall festival for units of arm forces of Military zone 7 .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1459280: Hot – cool water tank supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-4-2018
Bid for supply and installation Hot – cool water tank.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1458186: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Bid for supply professional security service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1458184: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Bid for supply professional sanitation service 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1458183: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Bid for supply sanitation service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1458182: Printing ink supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Bid for supply printing ink for examination contest of 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1458180: Office stationery supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Bid for supply office stationery .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1458016: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Bid for +package 1: supply service for maintaining and testing for truck scale station of 60 tons.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008