Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1371142 Vietnam tenders
 
28804 members
Ðiện-điện tử viễn thông 1371142 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1687656: Mua sắm thiết bị máy phát đện dự phòng, điều hòa nhiệt độ
Đăng ngày Posted:
25-1-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị máy phát đện dự phòng, điều hòa nhiệt độ và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1684780: Mua sắm, lắp đặt thết bị thang máy tải trọng 750kg
Đăng ngày Posted:
22-1-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thết bị thang máy tải trọng 750kg, 09 điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1656387: Thiết bị
Đăng ngày Posted:
13-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thiết bị (Số thông báo: 20181223305 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1646495: Thiết bị hạng mục Nâng cấp
Đăng ngày Posted:
03-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị hạng mục Nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1642521: Mua sắm công cụ dụng cụ
Đăng ngày Posted:
28-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1638475: Mua sắm vật tư, máy móc thiết bị lắp đặt máy phát sóng phát thanh FM
Đăng ngày Posted:
23-11-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư, máy móc thiết bị lắp đặt máy phát sóng phát
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1620613: Lắp đặt màn hình Led cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế tỉnh Điện Biên
Đăng ngày Posted:
05-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Lắp đặt màn hình Led cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1618409: (Điều chỉnh) Mua sắm máy phát điện 3 pha công suất 110kVA và 220kVA-220/380V
Đăng ngày Posted:
01-11-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Mua sắm máy phát điện 3 pha công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1614919: Mua sắm trụ thép hợp bộ RMU-THT
Đăng ngày Posted:
29-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trụ thép hợp bộ RMU-THT, tủ phân phối, vật tư thiết bị và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1609899: (Đính chính) Mua sắm máy biến áp
Đăng ngày Posted:
23-10-2018
Thông báo đính chính thời gian phát hành HSMT: Mua sắm máy biến áp (Số thông báo: 20181043459 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
[1] 2 3 4 5 6 PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008