Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1327007 Vietnam tenders
 
28735 members
Ðiện-điện tử viễn thông 1327007 DS Đấu Thầu
28735 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1218105: (Hủy thầu) Gói thầu số 02: Bảo trì, di chuyển, thay thế lắp đặt hệ thống camera
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Thông báo hủy mời thầu: Gói thầu số 02: Bảo trì, di chuyển, thay thế lắp đặt hệ thống camera của các đơn vị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1218095: Cung cấp màn hình LED trong nhà Fullcolor P3mm
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp màn hình LED trong nhà Fullcolor P3mm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1217413: Gói thầu số 02: Bảo trì, di chuyển, thay thế lắp đặt hệ thống camera
Đăng ngày Posted:
23-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Bảo trì, di chuyển, thay thế lắp đặt hệ thống
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1217341: (Hủy thầu) Bảo trì, di chuyển, thay thế lắp đặt hệ thống Camera
Đăng ngày Posted:
23-5-2017
Thông báo hủy mời chào hàng gói thầu: Bảo trì, di chuyển, thay thế lắp đặt hệ thống Camera của các đơn vị BHXH huyện, thị, thành phố và văn phòng thuộc BH
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1213861: Bảo trì, di chuyển, thay thế lắp đặt hệ thống Camera
Đăng ngày Posted:
18-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo trì, di chuyển, thay thế lắp đặt hệ thống Camera của các
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1210824: Mua sắm thiết bị âm thanh
Đăng ngày Posted:
15-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1210761: Mua sắm thiết bị âm thanh
Đăng ngày Posted:
15-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1207957: Mua sắm thiết bị thí nghiệm năm 2017
Đăng ngày Posted:
11-5-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị thí nghiệm năm 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1206479: Mua sắm máy nổ
Đăng ngày Posted:
09-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy nổ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1204741: Mua sắm máy phát điện Sở tài chính tỉnh Điện Biên năm 2017
Đăng ngày Posted:
08-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy phát điện Sở tài chính tỉnh Điện Biên năm 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008