Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1282173 Vietnam tenders
 
28655 members
Ðiện-điện tử viễn thông 1282173 DS Đấu Thầu
28655 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1204741: Mua sắm máy phát điện Sở tài chính tỉnh Điện Biên năm 2017
Đăng ngày Posted:
08-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy phát điện Sở tài chính tỉnh Điện Biên năm 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1203828: Mua sắm trang bị tiếp địa cáp vặn xoắn và đầu chờ tiếp địa
Đăng ngày Posted:
06-5-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang bị tiếp địa cáp vặn xoắn và đầu chờ tiếp địa.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1200452: Mua sắm hệ thống âm thanh
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống âm thanh, ánh sáng cho Phòng Văn hóa và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1194938: Mua sắm phụ kiện lưới điện
Đăng ngày Posted:
21-4-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm phụ kiện lưới điện "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1194816: Mua sắm thiết bị sản xuất chương trình truyền hình
Đăng ngày Posted:
21-4-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị sản xuất chương trình truyền hình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1194086: Mua sắm hộp bảo vệ công tơ
Đăng ngày Posted:
20-4-2017
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Mua sắm hộp bảo vệ công tơ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1168508: ĐB.MS/01: Mua sắm tập trung dây dẫn
Đăng ngày Posted:
14-3-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: ĐB.MS/01: Mua sắm tập trung dây dẫn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008