Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1327007 Vietnam tenders
 
28735 members
Ðiện-điện tử viễn thông 1327007 DS Đấu Thầu
28735 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1232567: (Gia hạn) Cung cấp màn hình LED trong nhà Fullcolor P3mm
Đăng ngày Posted:
12-6-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp màn hình LED trong nhà
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1230911: Mua sắm máy móc, thiết bị tăng âm loa đài
Đăng ngày Posted:
09-6-2017
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Mua sắm máy móc, thiết bị tăng âm loa đài phục vụ hội nghị kỷ niệm các
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1228647: Mua sắm tập trung dây dẫn
Đăng ngày Posted:
07-6-2017

Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1228624: Mua sắm thiết bị âm thanh
Đăng ngày Posted:
07-6-2017

Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1226180: Mua sắm Dao cách ly 1 pha căng trên dây 35kV – 120KN
Đăng ngày Posted:
05-6-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm Dao cách ly 1 pha căng trên dây 35kV – 120KN
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1224182: Gói thầu số 04: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí
Đăng ngày Posted:
01-6-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1222133: Mua sắm, lắp đặt hệ thống thiết bị truyền thanh FM
Đăng ngày Posted:
30-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống thiết bị truyền thanh FM không dây
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1222086: Gói thầu số 03: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy
Đăng ngày Posted:
30-5-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1220158: Gói thầu số 02: Bảo trì, di chuyển, thay thế lắp đặt hệ thống camera
Đăng ngày Posted:
26-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Bảo trì, di chuyển, thay thế lắp đặt hệ thống
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1219096: Gói thầu số 16: Thi công, lắp đặt hệ thống mạng tin học, điện thoại, âm thanh, camera
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 16: Thi công, lắp đặt hệ thống mạng tin học, điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008