Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1327007 Vietnam tenders
 
28735 members
Ðiện-điện tử viễn thông 1327007 DS Đấu Thầu
28735 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1260483: Mua sắm trang thiết bị cho phòng Văn hóa &TT, nhà văn hóa
Đăng ngày Posted:
18-7-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho phòng Văn hóa &TT, nhà văn hóa các
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1259561: Mua sắm hộp đấu dây và Áptomat
Đăng ngày Posted:
17-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hộp đấu dây và Áptomat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1258463: (Gia hạn) Mua sắm dây, cáp điện và phụ kiện
Đăng ngày Posted:
14-7-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm dây, cáp điện và phụ kiện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1254374: Mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt sửa chữa tụ bù hạ thế
Đăng ngày Posted:
10-7-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt sửa chữa tụ bù hạ thế. Nội dung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1254340: Mua sắm trang thiết bị lắp đặt truyền hình trực tuyến
Đăng ngày Posted:
10-7-2017
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Mua sắm trang thiết bị lắp đặt truyền hình trực tuyến từ trụ sở HĐND &
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1252907: Mua sắm dây, cáp điện và phụ kiện
Đăng ngày Posted:
07-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm dây, cáp điện và phụ kiện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1251601: Gói thầu số 2: Mua sắm hộp bảo vệ công tơ
Đăng ngày Posted:
06-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm hộp bảo vệ công tơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1247415: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera an ninh tại Trụ sở UBND tỉnh Điện Biên
Đăng ngày Posted:
30-6-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera an ninh tại Trụ sở UBND
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1236601: Mua sắm hệ thống thiết bị âm thanh trụ sở mới
Đăng ngày Posted:
16-6-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống thiết bị âm thanh trụ sở mới cho Văn phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1235533: Sửa chữa bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ cho các đơn vị thuộc
Đăng ngày Posted:
15-6-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ cho các đơn vị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008