Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1327509 Vietnam tenders
 
28735 members
Ðiện-điện tử viễn thông 1327509 DS Đấu Thầu
28735 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1330879: Mua cáp quang ADSS
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua cáp quang ADSS "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1330874: Mua cáp quang ADSS
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua cáp quang ADSS "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1330870: Mua cáp quang ADSS
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua cáp quang ADSS "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1317273: Sửa chữa, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy tự động
Đăng ngày Posted:
05-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và hệ thống
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1316077: Mua bổ sung dụng cụ an toàn
Đăng ngày Posted:
04-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua bổ sung dụng cụ an toàn năm 2017 trang cấp cho các
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1307488: TBHA.ĐH/01: Cung cấp VTTB
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TBHA.ĐH/01: Cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình Lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1295943: Mua thiết bị truyền dữ liệu và ghi chỉ số công tơ điện tử 1 pha
Đăng ngày Posted:
06-9-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thiết bị truyền dữ liệu và ghi chỉ số công tơ điện tử 1 pha
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1293667: Tư vấn, cung cấp thiết bị, lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
31-8-2017
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Tư vấn, cung cấp thiết bị, lắp đặt thiết bị tại phòng chiếu phim Pan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1275329: Mua sắm hệ thống nghe nhìn hội nghị truyền hình
Đăng ngày Posted:
07-8-2017
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Mua sắm hệ thống nghe nhìn hội nghị truyền hình quý III năm 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1274184: Mua sắm máy phát điện
Đăng ngày Posted:
04-8-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy phát điện và các thiết bị liên quan cho Văn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008