Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1327509 Vietnam tenders
 
28735 members
Ðiện-điện tử viễn thông 1327509 DS Đấu Thầu
28735 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1404647: Mua sắm dây, cáp điện và phụ kiện
Đăng ngày Posted:
26-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dây, cáp điện và phụ kiện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1401902: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà làm việc 3 tầng
Đăng ngày Posted:
23-1-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1401073: Mua thiết bị lắp mạng nội bộ cho đội QLTH Nập Pồ
Đăng ngày Posted:
22-1-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua thiết bị lắp mạng nội bộ cho đội QLTH Nập Pồ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1399642: Mua sắm hộp bảo vệ công tơ
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hộp bảo vệ công tơ "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1398252: Mua sắm dây, cáp điện và phụ kiện
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm dây, cáp điện và phụ kiện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1369917: Hệ thống giám sát an ninh và báo động BHXH các huyện, thị xã
Đăng ngày Posted:
07-12-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hệ thống giám sát an ninh và báo động BHXH các huyện, thị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1360035: Mua sắm máy điều hòa không khí
Đăng ngày Posted:
27-11-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm máy điều hòa không khí cho phòng máy chủ. Nội dung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1341487: (Gia hạn) Mua cáp quang ADSS
Đăng ngày Posted:
03-11-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua cáp quang ADSS
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1341483: (Gia hạn) Mua cáp quang ADSS
Đăng ngày Posted:
03-11-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua cáp quang ADSS
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1341479: (Gia hạn) Mua cáp quang ADSS
Đăng ngày Posted:
03-11-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua cáp quang ADSS
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008