Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1371142 Vietnam tenders
 
28804 members
Ðiện-điện tử viễn thông 1371142 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1507736: Mua sắm dây, cáp điện, hộp bảo vệ công tơ, hộp chia dây và phụ kiện các loại.
Đăng ngày Posted:
22-6-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dây, cáp điện, hộp bảo vệ công tơ, hộp chia dây và phụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1501310: (Hủy thầu) Mua sắm vật tư SCL đường dây trung thế 2018
Đăng ngày Posted:
14-6-2018
Thông báo hủy mời thầu: Mua sắm vật tư SCL đường dây trung thế 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1481832: (Điều chỉnh) Mua sắm vật tư
Đăng ngày Posted:
24-5-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Mua sắm vật tư
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1480351: Mua sắm vật tư
Đăng ngày Posted:
23-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1474340: Mua máy phát điện
Đăng ngày Posted:
16-5-2018
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Mua máy phát điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1472900: (Gia hạn) Mua sắm dây, cáp điện, VTTB và phụ kiện
Đăng ngày Posted:
15-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm dây, cáp điện, VTTB và phụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1469415: Mua sắm hệ thống truyền thanh
Đăng ngày Posted:
10-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống truyền thanh không dây cho UBND xã Hừa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1468304: Mua sắm máy biến áp
Đăng ngày Posted:
09-5-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy biến áp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1468129: Mua sắm 29 tủ điện phân phối 0,4kV
Đăng ngày Posted:
09-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm 29 tủ điện phân phối 0,4kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1466777: (Gia hạn) Mua sắm vật tư SCL đường dây trung thế 2018
Đăng ngày Posted:
08-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm vật tư SCL đường dây trung thế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
1 2 3 [4] 5 6 PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008