Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1371142 Vietnam tenders
 
28804 members
Ðiện-điện tử viễn thông 1371142 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1572572: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn đường dây 22kV
Đăng ngày Posted:
10-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn đường dây 22kV từ vị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1571610: Mua sắm dây, cáp điện, xà thép mạ kẽm và phụ kiện
Đăng ngày Posted:
07-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm dây, cáp điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1571528: Triển khai hệ thống chống sét
Đăng ngày Posted:
07-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Triển khai hệ thống chống sét
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1567636: Mua sắm máy rửa cách điện trên đường dây năm 2018
Đăng ngày Posted:
04-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy rửa cách điện trên đường dây năm 2018 (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1566579: Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Đăng ngày Posted:
31-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1555129: Mua sắm máy biến áp tự ngẫu
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy biến áp tự ngẫu (Số thông báo: 20180833283 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1543685: Mua sắm dây, cáp điện, hộp bảo vệ công tơ
Đăng ngày Posted:
03-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dây, cáp điện, hộp bảo vệ công tơ, hộp chia dây và phụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1541026: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin
Đăng ngày Posted:
01-8-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1534833: Mua sắm thiết bị truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh doanh
Đăng ngày Posted:
24-7-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị truyền dẫn phục vụ sản xuất kinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1529668: Mua sắm phụ kiện, hộp bảo vệ công tơ và dây cáp điện
Đăng ngày Posted:
18-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm phụ kiện, hộp bảo vệ công tơ và dây cáp điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
1 2 [3] 4 5 6 PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008