Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1371142 Vietnam tenders
 
28804 members
Ðiện-điện tử viễn thông 1371142 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1608541: Mua sắm máy biến áp
Đăng ngày Posted:
22-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy biến áp (Số thông báo: 20181043459 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1608516: Mua sắm dây, cáp điện trung hạ thế
Đăng ngày Posted:
22-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dây, cáp điện trung hạ thế (Số thông báo: 20181043454 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1607125: Mua sắm dây, cáp điện trung hạ thế
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dây, cáp điện trung hạ thế (Số thông báo: 20181043454 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1607118: Mua sắm máy biến áp
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy biến áp (Số thông báo: 20181043459 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1606034: Mua sắm máy phát điện 3 pha công suất 110kVA và 220kVA-220/380V
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy phát điện 3 pha công suất 110kVA và 220kVA-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1575123: Mua sắm trang thiết bị ánh sáng trường quay, hệ thống cách âm
Đăng ngày Posted:
12-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị ánh sáng trường quay, hệ thống cách
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1574907: Mua sắm thiết bị điện tử phục vụ hoạt động dùng chung
Đăng ngày Posted:
12-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị điện tử phục vụ hoạt động dùng chung cho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1574905: Mua sắm trang thiết bị điện tử năm 2018
Đăng ngày Posted:
12-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị điện tử năm 2018 (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1574903: Mua sắm dầu cách điện máy biến áp, dầu thủy lực
Đăng ngày Posted:
12-9-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu; Mua sắm dầu cách điện máy biến áp, dầu thủy lực, dầu nhớt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1573742: Mua sắm trang bị, dụng cụ và biển báo an toàn
Đăng ngày Posted:
11-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang bị, dụng cụ và biển báo an toàn năm 2018 (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
1 [2] 3 4 5 6 PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008