Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1282173 Vietnam tenders
 
28655 members
Điện Biên 1282173 DS Đấu Thầu
28655 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Điện Biên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1607546: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
20-10-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu Điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Điện Biên  
 
#1607361: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Thi công xây dựng công trình (phần nhà nước đầu tư, đã bao gồm chi phí hạng mục chung) (Số thông báo: 20180904216 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2018 15:22)
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Nhà thầu trúng thầu: DNTN số 31 điện biên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Điện Biên  
 
#1607125: Mua sắm dây, cáp điện trung hạ thế
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dây, cáp điện trung hạ thế (Số thông báo: 20181043454 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1607118: Mua sắm máy biến áp
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy biến áp (Số thông báo: 20181043459 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1606418: Mua sắm trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Điện Biên  
 
#1606034: Mua sắm máy phát điện 3 pha công suất 110kVA và 220kVA-220/380V
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy phát điện 3 pha công suất 110kVA và 220kVA-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Điện Biên  
 
#1605454: Mua sắm TTB bảo quản tài liệu lưu trữ cho BHXH tỉnh Điện Biên
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Điện Biên  
 
#1603978: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
17-10-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Vật liệu xây dựng bưu điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Điện Biên  
 
#1603970: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Mua sắm cột bê tông (Số thông báo: 20181020743 - 00. Thời điểm đăng tải: 09/10/2018 16:51)
Đăng ngày Posted:
17-10-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu Điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Điện Biên  
 
#1603328: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật bảo quản tài liệu kho lưu trữ cho BHXH
Đăng ngày Posted:
16-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật bảo quản tài liệu kho lưu trữ cho BHXH
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Cao Bằng
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Hà Giang
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008