Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1371142 Vietnam tenders
 
28804 members
Điện Biên 1371142 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Điện Biên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1698111: Mua sắm thiết bị chuyên dụng
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyên dụng Trung tâm Công nghệ thông tin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Điện Biên  
 
#1697529: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20190211739 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Điện Biên  
 
#1697528: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20190211723 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Điện Biên  
 
#1697527: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20190211731 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Điện Biên  
 
#1697345: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: " Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (Số thông báo: 20190209181 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/02/2019 08:19) "
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Điện Biên  
 
#1696630: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị chuyên dụng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông '
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
(Được phê duyệt tại văn bản 143a/QĐ-STTTT ngày 28/01/2019)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Điện Biên  
 
#1696618: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị chuyên dụng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông '
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
(Được phê duyệt tại văn bản 143a/QĐ-STTTT ngày 28/01/2019)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Điện Biên  
 
#1696556: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: " Mua sắm trang phục DQTV năm 2019 (Số thông báo: 20181247179 - 01. Thời điểm đăng tải: 14/02/2019 20:31) "
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty CP Công nghiệp hậu cần phía Bắc - Công ty CP X20
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Điện Biên  
 
#1696530: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bải Púng Min xã Pom Lót huyện Điện Biên '
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
(Được phê duyệt tại văn bản 94/QĐ-UBND ngày 30/01/2019)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Điện Biên  
 
#1696528: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tây Lòng chảo từ bản Púng Nghịu - bản Hoong lếch Cang xã Thanh Chăn huyện Điện Biên '
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
(Được phê duyệt tại văn bản 385/QĐ-UBND ngày 12/02/2019)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Cao Bằng
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Hà Giang
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008