Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1327007 Vietnam tenders
 
28735 members
Ðiện-điện tử viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1327007 DS Đấu Thầu
28735 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1653344: Mua sắm ti vi
Đăng ngày Posted:
11-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm ti vi (Số thông báo: 20181216066 - 00. Thời điểm đăng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Nam Định  
 
#1653092: (Gia hạn) Gói thầu HH02-2019: Cung cấp dây cáp điện
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu HH02-2019: Cung cấp dây cáp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Quảng Nam  
 
#1653090: (Hủy thầu) Sửa chữa hệ thống thang máy thuộc chi cục Thuế TP. Biên Hòa
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Thông báo hủy mời thầu: Sửa chữa hệ thống thang máy thuộc chi cục Thuế TP. Biên Hòa (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đồng Nai  
 
#1653088: (Gia hạn) Cung cấp, lắp đặt máy phát điện
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đồng Nai  
 
#1653086: (Gia hạn) Gói thầu số 1.7 Mua sắm linh kiện điện tử Lô 7
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 1.7 Mua sắm linh kiện điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1653084: (Gia hạn) Gói thầu số 2.1 Mua sắm chip bán dẫn Lô 1
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 2.1 Mua sắm chip bán dẫn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1653082: (Gia hạn) Gói thầu số 4.5: Gia công vỏ và đế công tơ Lô 5
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 4.5 Gia công vỏ và đế công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1653080: (Gia hạn) Đầu tư hệ thống Handover và Coupling
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Đầu tư hệ thống Handover và Coupling
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1653078: Sửa chữa hệ thống thang máy thuộc chi cục Thuế TP. Biên Hòa
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Sửa chữa hệ thống thang máy thuộc chi cục Thuế TP. Biên Hòa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đồng Nai  
 
#1653077: Gói thầu số 2 Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động - Tổ máy S2, NMNĐ Cẩm Phả
Đăng ngày Posted:
10-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2 Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động - Tổ máy S2,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008