Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1282173 Vietnam tenders
 
28655 members
Ðiện-điện tử viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1282173 DS Đấu Thầu
28655 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1607248: (Hủy thầu) Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu, tài liệu lưu trữ
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Thông báo hủy mời thầu: Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu, tài liệu lưu trữ (Số thông báo: 20181020280 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Bình Dương  
 
#1607243: (Gia hạn) Cung cấp, lắp đặt thiết bị truyền thanh cho 52 Đài truyền thanh xã
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị truyền thanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Long An  
 
#1607236: (Điều chỉnh) Gói 6 Thiết bị điện 110kV
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Gói 6 Thiết bị điện 110kV (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1607233: (Gia hạn) Gói thầu số 7 Cung cấp vật tư thiết bị lắp đặt nguồn điện AC và DC
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 7 Cung cấp vật tư thiết bị lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Quảng Ninh  
 
#1607227: Thuê dịch vụ đo kiểm tối ưu và hiệu chỉnh anten cho khu vực Miền Tây Nam Bộ
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ đo kiểm tối ưu và hiệu chỉnh anten cho khu vực
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1607224: Thuê dịch vụ đo kiểm tối ưu và hiệu chỉnh anten cho khu vực Miền Đông Nam Bộ
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ đo kiểm tối ưu và hiệu chỉnh anten cho khu vực
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1607221: Mua sắm Accu 2V-500Ah thay thế Accu suy giảm chất lượng tại các BSC
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm Accu 2V-500Ah thay thế Accu suy giảm chất lượng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1607215: Gói thầu số 05: Mua sắm máy tính chủ SERVER
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Mua sắm máy tính chủ SERVER (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Giang  
 
#1607212: Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị trung tâm dữ liệu và hệ thống bảo mật
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị trung tâm dữ liệu và hệ thống
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Quảng Nam  
 
#1607204: Gói thầu số 07 Mua sắm máy tính trạm đồng bộ và máy in
Đăng ngày Posted:
19-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07 Mua sắm máy tính trạm đồng bộ và máy in (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008