Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1371142 Vietnam tenders
 
28804 members
Ðiện-điện tử viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1371142 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1698058: Mua sắm máy biến áp các loại
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy biến áp các loại (cho các công trình đầu tư xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Nghệ An  
 
#1698055: Mua sắm và thí nghiệm thiết bị đóng cắt các loại
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm và thí nghiệm thiết bị đóng cắt các loại (cho các công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Nghệ An  
 
#1698048: Gói 1A: Mua sắm tập trung dây dẫn và phụ kiện
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1A: Mua sắm tập trung dây dẫn và phụ kiện. Các hạng mục
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Thái Nguyên  
 
#1698044: Triển khai chương trình Quốc gia số
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Triển khai chương trình Quốc gia số trên Đài Truyền hình Việt Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1698042: 06 2019-CĐ-CHCTRGQM-KHVT Mua hòm công tơ
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: 06 2019-CĐ-CHCTRGQM-KHVT Mua hòm công tơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1698039: Lắp đặt, bổ sung hệ thống thông tin giám sát
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Lắp đặt, bổ sung hệ thống thông tin giám sát (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1698036: Gói thầu 02 VTTB Cung cấp vật tư
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 02 VTTB Cung cấp vật tư (Số thông báo: 20190212129 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1698033: Gói thầu số 11.2019.MS.SCL ”Mua sắm vật tư thiết bị
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11.2019.MS.SCL ”Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1698031: Mua đầu cáp lực trung áp dự phòng vận hành
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua đầu cáp lực trung áp dự phòng vận hành (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1698029: Gói 2a Đấu thầu tập trung mua sắm máy biến áp
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 2a Đấu thầu tập trung mua sắm máy biến áp (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Thái Nguyên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008