Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1137592 Vietnam tenders
 
28304 members
Hà Nội 1137592 DS Đấu Thầu
28304 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1457817: 08 2018 VNC-M.VE18
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 08 2018 VNC-M.VE18 “Mua sắm máy tính để bàn, máy tính trạm và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1457815: Mua sắm vật tư giấy in
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư giấy in phục vụ in gia công sổ sách, mẫu biểu cho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1457812: (Gia hạn) 01/2018/VNC-KNĐGSP
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: 01/2018/VNC-KNĐGSP: Cung cấp dịch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1457765: In tài liệu phòng chống sốt rét
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In tài liệu phòng chống sốt rét "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1457759: In tờ rơi tuyên truyền về BHYT
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In tờ rơi tuyên truyền về BHYT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1457757: Chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tại 15 BHXH tỉnh phía Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1457753: Mua sắm vật tư, linh kiện
Đăng ngày Posted:
24-4-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1457093: Cung cấp mực in chính hãng
Đăng ngày Posted:
23-4-2018
Mời các nhà thầu là các Công ty tham gia chào hàng cạnh tranh Cung cấp mực in chính hãng HP cho Văn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1457087: Gói thầu số 2: Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ điều chế dung dịch hoạt hóa
Đăng ngày Posted:
23-4-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ điều chế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1457086: Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị điều chế dung dịch hoạt hóa điện hóa
Đăng ngày Posted:
23-4-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị điều chế dung dịch hoạt hóa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008