Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28084 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28084 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1415210: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for printing treatment regimen. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415209: Printing ink supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply printing ink. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415208: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 7: supply insurance service for the project of upgrading feeder 477E1.15. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415207: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 7: supply insurance service for the project of construction substations and gridline in Long Bien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415206: Flower supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply flower of Chi Mai for Hanoi Agriculture Promotion Centre in 2018. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415205: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply fertilizer for Hanoi Agriculture Promotion Centre in 2018. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415204: Business forms supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply business forms for Binh Duong Power Co. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1415095: Rice supply
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Bid for supply rice for branches of Military Zone 3 from February to August 2018. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1415086: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Bid for supply service for anti-stick for coal warehouse of furnace 3A and 3B. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1415084: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Bid for supply service for testing safety of electric equipment of engine H1, H3. Funding source: EVN. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008