Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
12-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27962 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27962 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1374628: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction Yen Lo kindergarten , Binh Gia district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Lạng Sơn  
 
#1374627: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction Dai Phong kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Nam  
 
#1374625: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction Dai Dong kindergarten , An Khe commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thái Bình  
 
#1374622: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 02: construction Song Lo kindergarten, Viet Tri city phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Phú Thọ  
 
#1374620: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction kindergartens, primary schools in Nam Nhun district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Lai Châu  
 
#1374618: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 5: construction Vanh Khuyen kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1374617: House construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 08: construction house of company 23.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Nghệ An  
 
#1374616: House construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 07: construction command house of battalion
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Nghệ An  
 
#1374614: Hospital construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 28: repairing and improving inpatient medicine ward - pediatrics into inpatient medicine ward – restoration medical for the project of Bac Lieu general Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bạc Liêu  
 
#1374609: Hospital construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 27: improving nutrition ward, anti-infective into ordnance house, construction new nutrition ward, connection corridor for the project of Bac Lieu General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bạc Liêu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008