Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28084 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28084 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1415120: Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Ngãi  
 
#1415119: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Bình Định
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Bình Định
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bình Định  
 
#1415034: Gói thầu số 01 - Xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 - Xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Gia Lai  
 
#1414187: Xây dựng trường THCS Trần Phú huyện Đam Rông
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng trường THCS Trần Phú
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Lâm Đồng  
 
#1414184: Gói thầu số 01 - Xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 - Xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Gia Lai  
 
#1414183: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo điểm trường mầm non
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Sơn La  
 
#1414182: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo điểm trường mầm non
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Sơn La  
 
#1414181: Gói thầu số 09: Xây dựng nhà hội trường - thư viện, nhà ăn
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Xây dựng nhà hội trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Ninh  
 
#1414169: Xây lắp (chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung)
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#1414168: Xây lắp (chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung)
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008