Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello leanhco
12-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27962 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27962 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Thoát - Logout
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1373888: Gói thầu số 03: Duy trì cây xanh đô thị năm 2018
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Duy trì cây xanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bắc Kạn  
 
#1373885: Gói 1: Toàn bộ chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Toàn bộ chi phí xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Lâm Đồng  
 
#1373880: Gói thầu số 07: Thi công dây dựng Nhà chỉ huy Tiểu đoàn
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công dây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Nghệ An  
 
#1373861: Gói thầu số 08: Thi công xây dựng Nhà ở Đại đội 23
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Nghệ An  
 
#1373859: Bóc đất, đá và khai thác quặng sắt năm 2018
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bóc đất, đá và khai thác quặng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cao Bằng  
 
#1373858: Xây lắp và chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và chi phí hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bắc Ninh  
 
#1373857: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Lào Cai  
 
#1373855: Trường Mầm Non Đại Đồng xã An Khê
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trường Mầm Non Đại Đồng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Thái Bình  
 
#1373840: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng Nhà ở Đại đội 9; Nhà vệ sinh + tắm Đại đội 9
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Nghệ An  
 
#1373838: Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình + Chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008