Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28084 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28084 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1415114: Gói thầu B1: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu B1: Thi công xây dựng (gồm chi phí xây dựng sau
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1415113: Cung cấp và lắp đặt các hệ thống lọc nước uống cho học sinh
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt các hệ thống lọc nước uống cho học sinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1415112: Giao thông, thoát nước
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giao thông, thoát nước "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đà Nẵng  
 
#1415111: Cung cấp đồng hồ đo lưu lượng nước D15, cấp C, D20 và D25 cấp B loại lưu tốc
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: cung cấp đồng hồ đo lưu lượng nước D15, cấp C, D20 và D25 cấp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hải Phòng  
 
#1415029: Cung cấp gói Nước sạch, vệ sinh môi trường thân thiện với trẻ em
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp gói Nước sạch, vệ sinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1414279: Thi công xây dựng, nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng, nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Tây Ninh  
 
#1414277: Kết cấu - hệ thống nước
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kết cấu - hệ thống nước "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hậu Giang  
 
#1414272: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình Khắc phục khẩn cấp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Yên Bái  
 
#1414269: Xây lắp hạng mục Kênh và các công trình trên kênh
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp hạng mục Kênh và các công trình trên kênh thuộc dự án
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Quảng Nam  
 
#1414265: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008