Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
12-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27962 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27962 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1374153: Solar energy system construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 40:construction solar energy system on attic storey of operation office of PC Ca Mau.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cà Mau  
 
#1374148: Power work construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 01/2018/DTXD/GT-02: improving section of wire from AC 120 to AC 185 and accessories related feeder 475 E10.6 and 471E1.28 for support between 2 TBA 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1374141: Power system supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 2: supply and installation power system, anti – lightning system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1374136: Power system improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for improving power system for 73 BTS stations in Thanh Hoa province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thanh Hoá  
 
#1374133: Optical cable repair
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 01: repairing optical cable from BTS Hap Linh – BTS Ninh Xa, construction high speed transmission line
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Ninh  
 
#1374126: MV gridline improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 04: improving MV gridline in My Tho city in 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Tiền Giang  
 
#1374123: MV gridline construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction MV gridline in Phu An, Phu Thinh industrial zone and improving MV gridline and substation in Vinh Long city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Long  
 
#1374119: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 06: construction ( section 1 of lighting system on Le Loi avenue extension )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Lai Châu  
 
#1374114: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 07: construction ( section 2 of lighting system on Nung Nang road )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Lai Châu  
 
#1374108: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 25: improving embankment at position 3211, 3212, 1528, 1637, 1638 phase C position 1666 of gridline 500kV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008