Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
12-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27962 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27962 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1373986: (Gia hạn) Gói thầu KfW-EVNHCMC-CN-Q8HV-TDHH-G
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
1. Tên gói thầu: Gói thầu KfW-EVNHCMC-CN-Q8HV-TDHH-G: Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1373977: Sữa chữa cải tạo hệ thống điện Trường tiểu học Nhật Tảo
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sữa chữa cải tạo hệ thống điện Trường tiểu học Nhật Tảo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1373974: Gói thầu số 30a: Hoàn thiện hệ thống điện 35KV phục vụ
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 30a: Hoàn thiện hệ thống điện 35KV phục vụ thi công kết hợp quản lý vận hành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Nghệ An  
 
#1373969: Thi công, cung cấp, lắp đặt đường dây cáp ngầm trung thế
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công, cung cấp, lắp đặt đường dây cáp ngầm trung thế và Trạm biến áp 560kVA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1373967: Thi công xây lắp các công trình SCL lưới điện
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp các công trình SCL lưới điện thuộc Điện lực Long Thành năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đồng Nai  
 
#1373963: Gói thầu 01/2018/ĐTXD/GT-02: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01/2018/ĐTXD/GT-02: Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1373961: Gói thầu số 04: Duy trì hệ thống điện chiều sáng năm 2018
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Duy trì hệ thống điện chiều sáng năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Kạn  
 
#1373082: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
11-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình: Làm gọn dây thông tin trên nhánh rẽ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1373076: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
11-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình: Làm gọn dây thông tin trên các tuyến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1373074: Gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến
Đăng ngày Posted:
11-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Nghệ An  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008